Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 1 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1 Công nghệ lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đường bao khuất và cạnh khuất được vẽ bằng nét:
Câu 2. Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật?
Câu 3. Bản vẽ kĩ thuật là:
Câu 4. Tỉ lệ 1:2 là tỉ lệ gì?
Câu 5. Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là:
Câu 6. Những khổ giấy chính dùng trong bản vẽ kĩ thuật là:
Câu 7. Cách ghi kích thước nào sau đây là đúng?
Câu 8. Từ khổ giấy A1 ta chia được mấy khổ giấy A4?
Câu 9. Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là:
Câu 10. Nét gạch chấm mảnh để vẽ các đường nào sau đây?
Câu 11. Tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ phóng to dùng trong bản vẽ kĩ thuật? 
Câu 12. Tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ thu nhỏ dùng trong bản vẽ kĩ thuật?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7D
Câu 2BCâu 8A
Câu 3ACâu 9D
Câu 4BCâu 10A
Câu 5DCâu 11B
Câu 6BCâu 12C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X