Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 6: Ứng dụng nuôi cấy mô tế bào trong nông, lâm nghiệp

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 6 gồm các câu hỏi về ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào được thực hiện theo trình tự sau:
Câu 2. Vật liệu để nuôi cấy mô tế bào là:
Câu 3. Ưu điểm của nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào:
Câu 4. Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
Câu 5. Nuôi cấy mô tế bào có thể bắt đầu từ loại tế bào nào?
Câu 6. Ý nghĩa của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
Câu 7. Nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào không có ý nghĩa nào sau đây?
Câu 8. Sự phân hóa tế bào là hiện tượng:
Câu 9. Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp...
Câu 10. Sự chuyển hóa TB chuyên hóa → TB phôi sinh, có khả năng phân chia mạnh mẽ là:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 6: Ứng dụng nuôi cấy mô tế bào trong nông, lâm nghiệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2CCâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X