Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 39: Ôn tập chương 2

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 39 gồm các câu hỏi về phần ôn tập chương 2 giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các giai đoạn phát triển của gia súc gồm có:
Câu 2. 2: Các giai đoạn phát triển của cá gồm có:
Câu 3. Có tổng cộng mấy quy luật sinh trưởng và phát dục:
Câu 4. Chọn phát biểu không đúng về thể chất của vật nuôi:
Câu 5. Đặc điểm của chọn lọc hàng loạt là
Câu 6. Mục tiêu của chọn lọc tổ tiên là:
Câu 7. Năng suất trứng của vịt bầu là?
Câu 8. Đặc điểm ngoại hình của Dê bách thảo là:
Câu 9. Chọn phát biểu đúng về nguồn gốc của Gà Ri ?
Câu 10. Người ta dùng phương pháp nào để nhân giống ?
Câu 11. Lai kinh tế là phương pháp lại cho ra sản phẩm:
Câu 12. Lai kinh tế phức tạp là lai……:
Câu 13. Đặc điểm của đàn nhân giống là (trường hợp cả 3 đàn đều thuần chủng):
Câu 14. Đặc điểm của hệ thống nhân giống hình tháp
Câu 15. Tiến bộ di truyền là:
Câu 16. Cấy truyền phôi là quá trình:
Câu 17. Có bao nhiêu bước cơ bản trong công nghệ cấy truyền phôi bò:
Câu 18. Hoạt động sinh dục của vật nuôi do ?
Câu 19. Xây dựng tiêu chuẩn ăn cho vật nuôi phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 20. Protein có tác dụng là gì ?
Câu 21. Ví dụ nào thể hiện khẩu phần ăn của vật nuôi:
Câu 22. Một số loại thức ăn giàu protein là ...
Câu 23. Đặc điểm nào không phải của thức ăn tinh:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 39: Ôn tập chương 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 13C
Câu 2CCâu 14A
Câu 3BCâu 15A
Câu 4ACâu 16C
Câu 5ACâu 17D
Câu 6BCâu 18C
Câu 7BCâu 19D
Câu 8DCâu 20B
Câu 9BCâu 21C
Câu 10DCâu 22A
Câu 11BCâu 23B
Câu 12B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X