Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 3: Sản xuất giống cây trồng

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 3 gồm các câu hỏi về sản xuất giống cây trồng giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong các giai đoạn sản xuất giống cây trồng, hạt giống nào được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp:
Câu 2. Giống cây trồng tự thụ phấn do tác giả cung cấp, sản xuất theo sơ đồ:
Câu 3. Hạt giống SNC là hạt giống...
Câu 4. Trong sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng thì năm thứ mấy ta có hạt SNC?
Câu 5. Công tác sản xuất giống cây trồng không nhằm mục đích:
Câu 6. Giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng được sản xuất tại:
Câu 7. Hạt giống xác nhận là hạt giống thế nào ?
Câu 8. Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự:
Câu 9. Một trong những mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là:
Câu 10. Khâu khác biệt cơ bản trong sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng ở cây tự thụ phấn là:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 3: Sản xuất giống cây trồng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8D
Câu 4BCâu 9C
Câu 5BCâu 10B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X