Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 11 gồm các câu hỏi về thực hành quan sát phẫu diện đất giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nguyên nhân hình thành đất cát:
Câu 2. Đặc điểm, tính chất của đất cát:
Câu 3. Đối với đất hình thành tại chỗ, tầng nào là tầng bề mặt trên cùng của phẫu diện đất?
Câu 4. Đối với đất hình thành tại chỗ, tầng tích tụ sản phẩm rửa trôi chứa...
Câu 5. Đối với đất trồng lúc nước, tầng gơ lây có màu?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 4A
Câu 2DCâu 5A
Câu 3C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X