Top 40 câu trắc nghiệm Chiến tranh thế giới thứ hai có đáp án

Chiến tranh thế giới thứ hai : Kiến thức trọng tâm và những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp xoay quanh Chiến tranh thế giới thứ hai.

Con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2

Các nước phát xít đẩy mạnh chính sách xâm lược (1931 - 1937)

- Đầu những năm 30, Đức, Italia và Nhật Bản liên kết với nhau thành lập khối liên minh phát xít tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược bành trướng ở nhiều khu vực trên thế giới:

+ Nhật chiếm vùng Đông Bắc rồi mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
+ Italia xâm lược Ê-ti-ôpia (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha (1936 - 1939).
+ Đức công khai xóa bỏ hòa ước Véc-xai, âm mưu thành lập một nước "Đại Đức" ở châu Âu...

- Trong khi đó, động thái của các nước lớn:
+ Liên Xô: chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp, kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.
+ Mỹ, Anh, Pháp: thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít hòng đẩy phát xít tấn công Liên Xô nhằm giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình.
=> Lợi dụng tình hình đó, các nước phát xít thực hiện mục tiêu gây chiến tranh xâm lược.

Từ hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới

- Tháng 3/1938, Đức thôn tính Áo, sau đó gây ra vụ Xuy-đét nhằm thôn tính Tiệp Khắc
- Liên Xô sẵn sàng giúp Tiệp Khắc chống xâm lược. Anh, Pháp tiếp tục chính sách thỏa hiệp, yêu cầu chính phủ Tiệp Khắc nhượng bộ Đức.
- Ngày 29/09/1938, Hội nghị Muy-ních được triệu tập với sự tham gia của Anh, Pháp, Đức và I-ta-li-a. Anh, Pháp trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy việc Hít-le hứa chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở Châu Âu.
- Tháng 3/1939, Đức đưa quân thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc, sau đó tiếp tục gây hấn và chuẩn bị tấn công Ba Lan.
- Ngày 23/8/1939, Đức ký với Liên Xô "Hiệp ước Xô - Đức không xâm lược nhau"
=> Đức đã phản bội lại hiệp định Muy-ních, thực hiện mưu đồ thôn tính châu Âu trước sau đó mới dốc toàn lực đánh Liên Xô.

Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ

- Ngày 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan.
- Từ tháng 9/1939 đến tháng 4/1940, Đức áp dụng chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” chiếm được Ba Lan trong vòng 1 tháng.
- Tháng 4/1940, Đức tấn công và chiếm hàng loạt các nước: Đan Mạch, Nauy, Bỉ, Hà Lan,...
- Tháng 6/1940, Đức tấn công Pháp, chính phủ Pháp do Pê-tanh đứng đầu làm tay sai cho Đức.
- Tháng 7/1940, Đức tấn công Anh nhưng thất bại.
- Tháng 10/1940, Đức chuyển sang thôn tính các nước Đông và Nam Âu, thống trị phần lớn châu Âu, chuẩn bị điều kiện tấn công Liên Xô.

Chiến tranh lan rộng khắp thế giới

- Ngày 22/6/1941, Đức tấn công Liên Xô đem theo 190 sư đoàn với 5,5 triệu quân, 3712 xe tăng, 4950 máy bay.
- Tháng 12/1941, Hồng quân Liên Xô do tướng Giu-cốp chỉ huy đã đẩy lùi quân Đức, làm nên chiến thắng Mát-xcơ-va
- Mùa hè năm 1942, Đức tấn công Xta-lin-grát nhưng không thành công
- Tháng 10/1941, Liên quân Mĩ - Anh giành thắng lợi trong trận En A-la-men, chuyển sang phản công trên toàn mặt trận.
- Tháng 9/1940, Nhật kéo vào Đông Dương.
- Ngày 7/12/1941, Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng -> Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.
- Từ tháng 12/1941 đến tháng 5/1942, Nhật đã tấn công và chiếm được một vùng rộng lớn ở Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
- Liên Xô tham chiến làm thay đổi căn bản cục diện chính trị và quân sự của cuộc chiến, khiến cho Anh, Mĩ phải thay đổi thái độ, bắt tay cùng Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít.
- Ngày 1/1/1942, Khối Đồng minh chống phát xít được thành lập tại Oa-sinh-tơn với sự tham gia của 26 quốc gia, đứng đầu là Liên Xô, Mĩ, Anh cam kết cùng nhau chống phát xít với toàn bộ lực lượng của mình.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

- Tháng 11/1942 đến tháng 2/1943, Hồng quân Liên Xô giành thắng lợi trong trận Xta-lin-grat tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.
- Tháng 8/1943, Hồng quân bẻ gãy cuộc phản công của Đức tại vòng cung Cuôcxcơ, đánh tan 50 vạn quân Đức.
- Tháng 6/1944, phần lớn lãnh thổ Liên Xô được giải phóng.
- Tháng 3 đến tháng 5/1943, liên quân Mỹ - Anh phản công quét sạch Đức - Italia khỏi châu Phi
- Tháng 1/1943, Mĩ giành thắng lợi trong trận Gua-đan-ca-nan, chuyển sang phản công đánh chiếm các đảo ở Thái Bình Dương.
- Tháng 1/1945, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công Đức ở mặt trận phía Đông.
- Tháng 2/1945, Liên Xô tổ chức hội nghị Ianta gồm 3 nước Liên Xô, Mỹ, Anh bàn về việc tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
- Năm 1944, Mỹ, Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu và bắt đầu mở cuộc tấn công quân Đức ở mặt trận phía Tây.
- Ngày 16/4 - 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô tấn công đánh bại hơn 1 triệu quân Đức tại Beclin, chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt.
- Tháng 5/1945, nước Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở Châu Âu.
- Từ năm 1944, liên quân Mỹ - Anh triển khai tấn công quân Nhật ở Miến Điện, Philipin, các đảo ở Thái Bình Dương.
- Ngày 6/8 và 9/8/1945, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirosima và Nagaxaki giết hại hàng vạn người.
- Ngày 8 tháng 8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tấn công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân chủ lực của Nhật ở Mãn Châu.
- Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng không điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

A. Phát xít Đức đầu hàng

B. Phát xít I-ta-li-a bị tiêu diệt

C. Nhật Bản đầu hàng

D. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô)

Câu 2. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với:

A. sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân

B. sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản

C. sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới

D. sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản

Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khoảng 600 nghìn người chết

B. 90 triệu người bị tàn phế

C. Nhiều thành phố, làng mạc, cơ sở kinh tế bị tàn phá

D. Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi vào vòng chiến

Câu 4. Chiến thắng nào của Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến thắng Xta-lin-grat ( 2/2/1943)

B. Chiến thắng liên quân Anh, Mỹ đổ bộ vào Bắc Pháp ( 6/6/1944)

C. Chiến thắng của Liên Xô ở trận Béc-lin ( 9/5/1945)

D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản ( 6 và 9/8/1945)

Câu 5. Đâu không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945?

A. Đức muốn làm bá chủ châu Âu và thống trị thế giới.

B. Sự xuất hiện chủ nghĩa Phát xít.

C. Chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ phát xít của các nước ( Anh, Pháp, Mỹ).

D. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 - 1933).

Câu 6. Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 1944 - 1945 là gì?

A. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản.

B. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật bản.

C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản.

D. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức.

Câu 7. Nhận định nào Đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 - 1945 ) đối với Lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX?

A. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của.

B. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất.

C. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất.

D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn.

Câu 8. Trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), phát xít Đức đã thực hiện chiến thuật gì?

A. đánh bền bỉ, lâu dài

B. bao vây, đánh tỉa bộ phận

C. vừa đánh vừa đàm phán

D. chiến thuật chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh

Câu 9. Sự kiện nào đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận?

A. Chiến thắng Mát-xcơ-va

B. Chiến thắng Xta-lin-grát

C. Chiến thắng Cuốc-xcơ

D. Phát xít Italia bị tiêu diệt

Câu 10. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mặt trận Đồng minh chống phát xít

B. Mặt trận liên minh chống phát xít

C. Liên hiệp Đồng minh chống phát xít

D. Mặt trận dân chủ chống phát xít

Câu 11. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện đã tác động như thế nào đến cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Á- Thái Bình Dương

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc

D. Tạo ra bước ngoặt chiến tranh

Câu 12. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của lực lượng nào?

A. Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

B. Các nước tư bản dân chủ Anh, Pháp, Mĩ

C. Phe Đồng minh chống phát xít

D. Chủ nghĩa dân chủ Đức và Nhật Bản

Câu 13. Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?

A. Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc

B. Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ

C. Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ

D. Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến

Câu 14. Liên Xô đóng vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

A. Là lực lượng đi đầu, giữ vai trò chủ chốt trong chiến thắng của đồng minh chống phát xít

B. Là lực lượng quyết định đảm bảo thắng lợi của phe đồng minh trong chiến tranh

C. Giữ vai trò thứ yếu trong mặt trận đồng minh chống phát xít

D. Không có vai trò gì trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 15. Đâu không phải là lý do Đức chọn Ba Lan làm điểm tấn công mở màn trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tạo ra thế dương đông kích tây với Anh, Pháp

B. Ba Lan là vùng giàu khoáng sản phục vụ đắc lực cho chiến tranh

C. Đức muốn nối liền Đông Phổ với lãnh thổ Đại Đức

D. Do sự nhân nhượng của Anh, Pháp với Đức ở Ba Lan

Câu 16. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn từ ngày 1-9-1939 đến trước ngày 22-6-1941 mang tính chất

A. xâm lược, phi nghĩa

B. đế quốc, phi nghĩa

C. phi nghĩa đối với các nước phát xít và chính nghĩa với các nước tư bản dân chủ

D. đế quốc, xâm lược, phi nghĩa

Câu 17. Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

A. Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc

B. Các nước trên thế giới phải có sự thống nhất về đường lối và kiên quyết đấu tranh để chống lại các thế lực hiếu chiến

C. Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến

D. Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình

Câu 19. Ý nào sau đây không chứng minh cho nhận định: Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại?

A. Lôi kéo hầu hết các châu lục, các quốc gia trên thế giới vào vòng khói lửa

B. Sử dụng các loại vũ khí hủy diệt, giết người hàng loạt khiến khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương

C. Thiệt hại về vật chất bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại

D. Dẫn tới sự ra đời của một trật tự thế giới mới- trật tự hai cực Ianta

Câu 20. Chủ nghĩa phát xít là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng Anh, Pháp, Mĩ liệu có phải chịu trách nhiệm khi để cho cuộc chiến tranh bùng nổ hay không? Vì sao?

A. Không, Anh, Pháp, Mĩ là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

B. Không, Anh, Pháp, Mĩ đều đã rất nỗ lực để bảo vệ hòa bình thế giới

C. Có, chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít tự do hành động

D. Không, Anh, Pháp, Mĩ đã cố đàm phán với Liên Xô nhưng không được chấp nhận

Câu 21. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng 9-1939, với sự kiện khởi đầu là

A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp

D. Đức tấn công Liên Xô

Câu 22. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô

B. Liên quân Anh - Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Câu 23. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với

A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân

B. Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới

C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản

D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

Câu 24. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử

B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản

C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế

D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy

Câu 25. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do mâu thuẫn giữa

A. Các nước đế quốc với nhau

B. Các nước phát xít với các nước tư bản dân chủ

C. Các nước phát xít với Liên Xô

D. Các nước đế quốc với nhau và giữa các nước đế quốc với Liên Xô

Câu 26. Thắng lợi trong Chiến tranh thế giới thứ hai thuộc về

A. Chủ nghĩa phát xít

B. Chủ nghĩa cộng sản

C. Chủ nghĩa tư bản dân chủ

D. Nhân dân các dân tộc chống chủ nghĩa phát xít

Câu 27. Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới

B. Hình thành trật tự thế giới hai cực

C. Làm sụp đổ hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít

Câu 28. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là

A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp

D. Đức tấn công Liên Xô

Câu 29. Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) với chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

A. Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa tham chiến.

B. Hậu quả của hai cuộc chiến tranh nặng nề như nhau.

C. Đều bắt nguồn từ mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản.

D. Quy mô của hai cuộc chiến tranh là giống nhau.

Câu 30. Từ sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai, bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?

A. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

B. Có đượng lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

C. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

D. Biết kìm chế, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình.

Câu 31. Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) được coi là thời cơ cho cách mạng tháng Tám?

A. 15/8/1945 Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.

B. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (6/8/1945 và 9/8/1945).

C. 5/1943 quét sạch quân Đức, Ita-li-a ra khỏi lục địa châu Phi.

D. 9/5/1945, Đức kí văn bản đầu hàng vô điều kiện.

Câu 32. Nguồn gốc của chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 - 1933.

B. do Anh, Pháp, Mỹ thực hiện chính sách dung dưỡng, thỏa hiệp chủ nghĩa phát xít.

C. hệ thống Vecxai - Oasinhton làm kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất không còn phù hợp nữa dẫn đến một cuộc chiến tranh mới giữa các nước đế quốc để phân chia lại thế giới.

D. do chủ nghĩa đế quốc muốn tiêu diệt Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.

Câu 33. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

A. Chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp sự trung lập của Mĩ.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

C. Thế giới hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, chạy đua vũ trang.

D. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới làm chủ nghĩa phát xít ra đời, đẩy mạnh xâm lược.

Câu 34. Yếu tố nào không tác động đến sự hình thành khối Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

A. Sự thay đổi thái độ của các chính phủ Anh, Mĩ.

B. Chiến thắng Xtalingrat của nhân dân Liên Xô.

C. Sự kiện Liên Xô tham chiến.

D. Hành động xâm lược của phe phát xít.

Câu 35. Cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi khi

A. phát xít Đức bị đồng minh đánh bại ở Beclin.

B. phát xít Đức mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ Liên Xô.

C. phát xít Nhật bị đánh bại ở châu Á - Thái Bình Dương.

D. khi Anh, Mĩ mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

Câu 36. Ý nghĩa chủ yếu của chiến thắng Xtalingrat của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.

B. Tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

C. Buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng minh.

D. Làm phá sản chiến tranh chớp nhoáng của Hitle.

Câu 37. Ở giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô cùng với Hội Quốc Liên không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít là do

A. lực lượng của Khối liên minh phát xít quá mạnh.

B. những thủ đoạn tuyên truyền mị dân của Đức đã làm mềm lòng các nước đế quốc, lừa bịp được các nước Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.

C. không có một đường lối, một hành động chung, thống nhất trước hành động của Liên minh phát xít.

D. các nước tư bản dân chủ và Liên Xô quá chủ quan, không quan tâm đến sự bành trướng thế lực của chủ nghĩa phát xít.

Câu 38. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Hình thành hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

B. Hình thành Trật tự hai cực Ianta.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành.

D. Hệ thống tư bản chủ nghĩa suy yếu.

Câu 39. Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận nào đánh bại phát xít sớm nhất?

A. Mặt trận Xô - Đức.

B. Mặt trận Bắc Phi.

C. Mặt trận Tây Âu.

D. Mặt trận châu Á - Thái Bình Dương.

Câu 40. Tại sao tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược và phi nghĩa?

A. Chính sách dung túng, nhượng bộ phát xít của các cường quốc phương Tây tạo điều kiện cho phe phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Sự bành trướng của phát xít Đức ở Châu Âu đã chà đạp nghiêm trọng lên quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng của các dân tộc.

C. Vì chủ nghĩa phát xít muốn xóa bỏ trật tự Vécxai - Oasinhtơn.

D. Vì Liên xô không tham chiến.

đáp án Trắc nghiệm Chiến tranh thế giới thứ hai

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21A
Câu 2DCâu 22D
Câu 3ACâu 23D
Câu 4CCâu 24A
Câu 5ACâu 25D
Câu 6CCâu 26D
Câu 7BCâu 27A
Câu 8DCâu 28A
Câu 9BCâu 29C
Câu 10ACâu 30D
Câu 11BCâu 31A
Câu 12ACâu 32C
Câu 13ACâu 33C
Câu 14ACâu 34B
Câu 15DCâu 35B
Câu 16DCâu 36B
Câu 17BCâu 37C
Câu 18BCâu 38B
Câu 19DCâu 39B
Câu 20CCâu 40B

Các đề khác

X