Trắc nghiệm cổng trường mở ra

Đề trắc nghiệm bài cổng trường mở ra có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về nội dung bài đã học

Câu 1. Cổng trường mở ra là văn bản của tác giả nào?
Câu 2. Cổng trường mở ra là văn bản thuộc thể loại?
Câu 3. Trong văn bản Cổng trường mở ra, tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?
Câu 4. Tâm trạng của đứa con trước đêm khai trường?
Câu 5. Người mẹ nhớ lại kỉ niệm nào?
Câu 6. Trong bài, ngày khai trường trở thành ngày lễ của toàn xã hội nước nào?
Câu 7. Câu văn nào nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?
Câu 8. Nội dung của bài Cổng trường mở ra là gì?
Câu 9. Thế giới kì diệu mà tác giả nói tới là gì?
Câu 10. Nghệ thuật chủ yếu trong bài Cổng trường mở ra là gì?

đáp án Trắc nghiệm cổng trường mở ra

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3BCâu 8D
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X