Trắc nghiệm An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập, củng cố kiến thức về tác phẩm

Câu 1. Vì sao Triệu Đà lại cầu hôn Mị Châu cho con trai ?
Câu 2. Hình ảnh ngọc trai - giếng nước có ý nghĩa gì ?
Câu 3. Dòng nào sau đây nêu nhận xét chính xác nhất về thể loại truyền thuyết:
Câu 4. Truyện "An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy" nhằm mục đích gì?
Câu 5. Nguyên nhân chính gây ra sự sụp đổ cơ đồ Âu Lạc và cái chết của hai cha con An Dương Vương và Mị Châu trong "Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ” là:
Câu 6. Truyền thuyết là gì?
Câu 7. Chi tiết máu của Mị Châu chảy xuống biển thành ngọc nói lên điều gì ?
Câu 8. Truyền thuyết này xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm nào?
Câu 9. Ý nghĩa quan trọng nhất của câu truyện là gì?
Câu 10. Tại sao An Dương Vương lại kết tình thông gia với kẻ thù?
Câu 11. Hình ảnh "ngọc trai - giếng nước" có ý nghĩa gì ?
Câu 12. Bi kịch của Trọng Thủy xuất phát từ mâu thuẫn nào dưới đây?
Câu 13. Dòng nào dưới đây không nói đúng về đặc điểm của truyền thuyết?
Câu 14. Truyền thuyết về thành cổ Loa được xây dựng trên cái nền lịch sử cuộc kháng chiến của nước Âu Lạc chống lại cuộc chiến tranh thôn tính của Triệu Đà. Cuộc kháng chiến ấy diễn ra vào thời gian nào?
Câu 15. Chi tiết nào không có trong câu chuyện kể về An Dương Vương?
Câu 16. Chi tiết nào không nói lên sự mất cảnh giác và thái độ cả tin, ngây thơ của Mị Châu trong tình yêu?
Câu 17. Trong âm mưu xâm lược của Triệu Đà, Trọng Thủy là:
Câu 18. Ý nghĩa tư tưởng của truyện là gì?
Câu 19. Chi tiết An Dương Vương rút gươm chém chết Mị Châu nói lên điều gì?
Câu 20. Chi tiết nào dưới đây không có yếu tố hoang đường, thần kì?
Câu 21. Dòng nào không phải là sai lầm của An Dương Vương trong câu chuyện?
Câu 22. Việc An Dương Vương chém đầu con gái mình là Mị Châu thể hiện điều gì?
Câu 23. "Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó!" - Câu nói trên của Rùa Vàng có ý nghĩa gì?
Câu 24. Cái chết của nhân vật Trọng Thủy chủ yếu thể hiện điều gì?
Câu 25. Dòng nào nói lên kết cấu độc đáo của truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy?

đáp án Trắc nghiệm Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2CCâu 15D
Câu 3DCâu 16D
Câu 4ACâu 17C
Câu 5BCâu 18C
Câu 6ACâu 19C
Câu 7ACâu 20C
Câu 8BCâu 21D
Câu 9CCâu 22C
Câu 10DCâu 23D
Câu 11CCâu 24A
Câu 12DCâu 25C
Câu 13C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X