Trắc nghiệm bài Tiểu sử tóm tắt

Bộ đề trắc nghiệm Tiểu sử tóm tắt gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập lại kiến thức đã học về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt.

Câu 1. Thế nào là tiểu sử tóm tắt?

A. Là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực, những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân.

B. Là văn bản ghi lại một cách chủ quan tất cả những thông tin về lịch sử của một cá nhân nào đó.

C. Là văn bản ghi lại cảm tưởng của người viết về lịch sử của một cá nhân nào đó

D. Là văn bản kể lại những câu chuyện liên quan đến lịch sử của một cá nhân nào đó

Câu 2. Mục đích của việc viết tiểu sử tóm tắt là gì?

A. Nhằm bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc về cuộc đời, quá trình học tập, công tác, những thành tích, đóng góp... của một cá nhân nào đó.

B. Nhằm bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc về cuộc đời, quá trình học tập, công tác, những thành tích, đóng góp... của một cá nhân nào đó.

C. Nhằm bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc về cuộc đời, quá trình học tập, công tác, những thành tích, đóng góp... của một cá nhân nào đó.

D. Nhằm chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành công trong quá trình học tập và làm việc của một cá nhân nào đó.

Câu 3. Văn bản tiểu sử tóm tắt được viết theo phương thức nào?

A. Miêu tả

B. Phân tích

C. Chứng minh

D. Thuyết minh

Câu 4. Ý nào không cần nêu trong văn bản tiểu sử tóm tắt với mục đích để tìm hiểu, nghiên cứu hoặc giới thiệu cho người khác biết?

A. Những nét chính về nhân thân của người được viết tiểu sử tóm tắt.

B. Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của người được viết tiểu sử tóm tắt.

C. Đánh giá chung về người được viết tiểu sử tóm tắt.

D. Phần tự đánh giá của người được viết tiểu sử tóm tắt.

Câu 5. Dòng nào không phải là công việc chuẩn bị cho việc viết tiểu sử tóm tắt?

A. Tìm hiểu kĩ văn bản tiểu sử cần tóm tắt.

B. Tìm hiểu về đối tượng, sưu tầm tài liệu.

C. Xác định mục đích viết tiểu sử tóm tắt.

D. Xác định những nội dung cơ bản cần tóm tắt.

Câu 6. Văn bản nào sau đây không phải là tiểu sử tóm tắt

A. Tóm tắt về cuộc đời của Nguyễn Du

B. Tóm tắt về sự nghiệp văn học của Nam Cao

C. Tóm tắt văn bản Lưu biệt khi xuất dương

D. Tóm tắt về cuộc đời của Hồ Chí Minh

Câu 9. Tóm tắt tiểu sử trên nói về cái gì?

A. Cuộc đời và sự nghiệp Hàn Mặc Tử

B. Sự khổ cực trong tuổi thơ của Hàn Mặc Tử

C. Sự thành công trong sự nghiệp thơ văn của Hàn Mặc Tử

D. Tập thơ Điên của Hàn Mặc Tử

Câu 10. Phần nào có nội dung giới thiệu khái quát về nhân thân của Hàn Mặc Tử

A. Từ đầu đến "... Lệ Thanh, Phong Trần."

B. Từ đầu đến "... Sau đó ông mất tại Quy Hóa."

C. Từ đầu đến "... tỉnh Bình Định."

Câu 11. Điểm giống nhau của văn bản tóm tắt tiểu sử và điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh là gì?

A. Đều viết về một nhân vật hoặc đối tượng cụ thể.

B. Đều viết về đời sống của đối tượng cụ thể.

C. Đều viết về sự nghiệp và các thành tựu đáng chú ý của đối tượng cụ thể

Câu 12. Điểm khác nhau giữa văn bản tóm tắt tiểu sử và sơ yếu lí lịch là gì?

A. Tiểu sử nêu lên nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.

B. Sơ yếu lí lịch là do chính bản thân viết theo mẫu và cần có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 14. Bản tiểu sử tóm tắt cần đáp ứng được những yêu cầu gì?

A. Thông tin khách quan, chính xác về người được nói tới: cụ thể, chính xác số liệu, mốc thời gian, thành tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang được quan tâm

B. Nội dung và độ dài: phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.

C. Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 15. Tài liệu nào sau đây phù hợp để viết tiểu sử tóm tắt?

A. Bản tóm lược cần chính xác, chân thực, ngắn gọn nhưng phải nêu rõ nét đặc trưng của cuộc sống, sự giới thiệu của người sử dụng.

B. Tài liệu cần dài khoảng 5000 từ trở lên, đầy đủ thông tin về cuộc đời và những cống hiến trong lĩnh vực nào đó của người sủ dụng.

C. Bản tóm lược cần chính xác, chân thực, càng ngắn càng tốt.

D. Tài liệu nằm trong khoảng 1000 từ, chỉ cần nêu chủ yếu về đời sống của người sử dụng.

Câu 16. Một tiểu sử bài tiểu luận thường có những phần nào?

A. Giới thiệu khái quát về nhân thân của người được giới thiệu

B. Hoạt động xã hội của người được giới thiệu: làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người,..

C. Những đóng góp, những thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu

D. Đánh giá chung

E. Tất cả các nội dung trên

Câu 17. Trường hợp nào sau đây cần viết tiểu sử?

A. Thuyết minh về doanh nhân Bill Gate

B. Khi một vị lãnh đạo từ trần

C. Thuyết minh về nhà văn Lê Minh Khuê

D. Tự ứng cử vào một chức vụ nào đó trong cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể.

Câu 18. Trường hợp nào sau đây không cần viết tiểu sử

A. Giới thiệu người ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể

B. Giới thiệu một vị lãnh đạo cấp cao của nước ngoài sang thăm nước ta.

C. Tìm hiểu về Nguyễn Bính

D. Khi viết bài văn thuyết minh về lối sống xanh.

đáp án Trắc nghiệm bài Tiểu sử tóm tắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10C
Câu 2BCâu 11A
Câu 3DCâu 12C
Câu 4DCâu 13B
Câu 5ACâu 14D
Câu 6CCâu 15A
Câu 7ACâu 16E
Câu 8ACâu 17D
Câu 9ACâu 18D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X