Trắc nghiệm bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Đề trắc nghiệm bài Sơn Tinh, Thủy Tinh có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về nội dung bài đã học

Câu 1. Thời gian diễn ra truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh vào thời đại nào của lịch sử dân tộc?
Câu 2. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh có thể được chia thành mấy phần?
Câu 3. Nhân vật chính trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là ai?
Câu 4. Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân chính từ đâu?
Câu 5. Nội dung chủ yếu nổi bật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?
Câu 6. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh nét tâm lí chủ yếu của nhân dân trong lao động?
Câu 7. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện thực, mơ ước của người Việt trong công cuộc?
Câu 8. Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh người Việt cổ nhận thức và giải thích quy luật thiên nhiên như thế nào?
Câu 9. Người xưa sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh với mục đích gì?
Câu 10. Yếu tố cơ bản làm nên tính chất truyền thuyết ở truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

đáp án Trắc nghiệm bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7C
Câu 3CCâu 8C
Câu 4DCâu 9D
Câu 5ACâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X