Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt được sử dụng chủ yếu ở đâu?

A. Trong giao tiếp sách vở

B. Trong giao tiếp hằng ngày

C. Trên các phương tiện truyền thông

D. Trong các sinh hoạt lễ hội

Câu 2. Văn bản nào sau đây là sản phẩm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt?

A. Một bài thơ

B. Một bài báo

C. Một câu chuyện kể

D. Một mẩu đối thoại

Câu 4. Tính cụ thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trong đoạn đối thoại trên không thể hiện ở ý nào sau đây?

A. Có địa điểm và thời gian cụ thể.

B. Có người nói và người nghe.

C. Có nội dung trao đổi cụ thể.

D. Có cách diễn đạt mang đậm chất địa phương.

Câu 7. Cụm từ thì vưỡn là:

A. Thành ngữ

B. Cụm từ cố định

C. Biệt ngữ xã hội

D. Từ ngữ địa phương

Câu 8. Câu nào sau đây có chứa từ ngữ chỉ mức độ chắc chắn cao nhất?

A. Chắc là ngày mai sẽ nắng.

B. Gì thì gì mai cũng sẽ nắng.

C. Chắc chắn ngày mai sẽ nắng.

D. Mai mà không nắng thì tôi đi đằng đầu.

Câu 10. Câu ca dao nào sau đây mang dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt?

A. Ước gì sông rộng một gang/ Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi.

B. Gió sao gió mát trên đầu/ Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng.

C. Gặp đây anh nắm cổ tay/ Anh hỏi câu này: Có lấy anh không?

D. Trúc xinh trúc mọc bờ ao/ Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh.

đáp án Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2ACâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4ACâu 9D
Câu 5ACâu 10C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X