Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

Câu 1. Văn bản nào sau đây không thuộc nhóm văn bản chuyên sâu:

A. Luận án

B. Báo cáo khoa học

C. Giáo trình đại học

D. Luận văn tốt nghiệp

Câu 3. Khái niệm nào sau đây được phát biểu bằng ngôn ngữ khoa học:

A. Đoạn thẳng có nghĩa là không cong queo, gãy khúc, không lệch về một bên nào cả.

B. Bề mặt của một vật nào đó bằng phẳng, không lồi, lõm, gồ ghề được gọi là mặt phẳng.

C. Mặt phẳng là một tập hợp tất cả các điểm trong không gian ba chiều.

D. Điểm là một vấn đề, một phương diện nào đó được đề cập.

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học?

A. Tính khái quát trừu tượng.

B. Tính truyền cảm thuyết phục.

C. Tính lí trí, lô gíc

D. Tính khách quan, phi cá thể.

đáp án Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 3C
Câu 2DCâu 4B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X