Trắc nghiệm bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Dòng nào nêu đúng các phương diện của yêu cầu sử dụng tiếng Việt?

A. Ngữ âm, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, chính tả.

B. Ngữ âm và chữ viết, phong cách ngôn ngữ, ngữ pháp, từ ngữ.

C. Chữ viết, phong cách ngôn ngữ, chính tả, ngữ âm.

D. Từ ngữ, ngữ âm, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ.

Câu 2. Dòng nào khái quát được yêu cầu sử dụng tiếng Việt?

A. Sử dụng đúng và chính xác

B. Sử dụng hay và phong phú

C. Sử dụng chính xác và phong phú

D. Sử dụng đúng và hay

Câu 3. Dòng nào nêu đúng và đủ yêu cầu sử dụng tiếng Việt về ngữ âm và chữ viết?

A. Phát âm theo âm thanh chuẩn, thể hiện ở chữ viết.

B. Viết đúng các quy tắc chính tả.

C. Phát âm theo âm thanh chuẩn, viết đúng các quy tắc chính tả.

D. Sử dụng đúng từ ngữ và viết đúng quy tắc ngữ pháp.

Câu 4. Trường hợp nào sau đây mắc lỗi về ngữ âm và chữ viết?

A. Từng dấu bàn chân trâu to lớn để lại trên cát.

B. Vẻ đẹp lộng lẫy của vòng ngọc trân châu rạng ánh ngời.

C. Con châu thắng trận tung hoành trên bãi biển.

D. Chuỗi hạt trân châu này thật đẹp.

Câu 5. Dòng nào nêu đúng và đủ yêu cầu sử dụng tiếng Việt về từ ngữ?

A. Dùng đúng hình thức và cấu tạo, ý nghĩa và đặc điểm ngữ pháp.

B. Dùng đúng quy cách cấu tạo, ý nghĩa và đặc điểm của tiếng Việt.

C. Dùng đúng ý nghĩa của từ và hình thức cấu tạo của chúng.

D. Dùng đúng cách phát âm các từ ngữ theo chuẩn tiếng Việt.

Câu 6. Câu nào không mắc lỗi dùng từ?

A. Một màn sương bàn bạc bay trong không gian.

B. Thúy Kiều là con người tài sách vẹn toàn.

C. Cuộc họp sẽ kéo dài vì nhiều việc phải bàng bạc kĩ.

D. Anh ấy thật sự là một tấm gương sáng chói.

Câu 7. Dòng nào nêu đúng yêu cầu sử dụng tiếng Việt về ngữ pháp?

A. Dùng từ ngữ đúng với hình thức và cấu tạo.

B. Viết câu đúng quy tắc ngữ pháp, dùng đúng dấu câu.

C. Sử dụng đúng các biện pháp tu từ.

D. Viết tiếng Việt đúng theo quy tắc chính tả hiện hành.

Câu 8. Trường hợp nào sau đây mắc lỗi về ngữ pháp?

A. Nhờ tác phẩm này mà ông ta rất nổi tiếng từ thời trước Cách mạng.

B. Nhờ tác phẩm rất nổi tiếng này mà ông sống mãi trong lòng bạn đọc.

C. Nhờ tác phẩm rất nổi tiếng của ông từ thời trước Cách mạng tháng Tám.

D. Nhờ Cách mạng tháng Tám mà ông có được tác phẩm nổi tiếng này.

đáp án Trắc nghiệm bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2ACâu 7B
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9A
Câu 5ACâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X