Trắc nghiệm bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Bộ đề trắc nghiệm Người cầm quyền khôi phục uy quyền gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức đã học về tác phẩm Người cầm quyền khôi phục uy quyền.

Câu 1. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" là của tác giả nào dưới đây?
Câu 2. Nhà văn V.Huy-gô là người nước nào?
Câu 3. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" được trích từ tác phẩm nào?
Câu 4. Tác phẩm "Những người khốn khổ" thuộc thể loại nào?
Câu 5. Tác phẩm “Những người khốn khổ” của V.Huy-gô được chia làm mấy phần?
Câu 6. Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” nằm ở vị trí nào trong tác phẩm “Những người khốn khổ”?
Câu 7. Nội dung chính của đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" là
Câu 8. Nhân vật chính trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” là ai?
Câu 9. Qua đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền", Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền?
Câu 10. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" nói lên điều gì ở con người Huy-gô?
Câu 11. Tại sao Giăng Van-Giăng lại hết sức hạ mình trước Gia-ve?
Câu 12. Vì sao cảnh sát Gia-ve lại mất nhiều công sức truy tìm nhân vật Giăng Van-giăng?
Câu 13. Mục đích của Giăng Van-giăng khi xin cảnh sát Gia-ve hoãn việc bắt mình trong ba ngày là gì?
Câu 14. Ở cuối đoạn trích, người cầm quyền khôi phục uy quyền là:
Câu 15. Nụ hôn của Giăng van Giăng với Phăng tin thể hiện:
Câu 16. Trong đoạn trích, tác giả V.Huy-gô quan niệm chết tức là:
Câu 17. Trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, khi xây dựng nhân vật Gia-ve, tác giả có dụng ý gì?
Câu 18. Qua đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền", Huy-gô muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

đáp án Trắc nghiệm bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10B
Câu 2DCâu 11C
Câu 3BCâu 12B
Câu 4BCâu 13C
Câu 5DCâu 14B
Câu 6ACâu 15C
Câu 7CCâu 16B
Câu 8ACâu 17B
Câu 9DCâu 18B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X