Trắc nghiệm bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có đáp án.

Câu 1. Nghị luận về tác phẩm truyện (hay đoạn trích) là gì?

A. Là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện hay chủ đề, nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể

B. Các nhận xét đánh giá về tác phẩm truyện trong bài nghị luận phải rõ ràng, đúng đắn, có luận cứ và lập luận thuyết phục

C. Bài nghị luận phải có bố cục mạch lạc có lời văn chuẩn xác và gợi cảm

D. Cả ba đáp án đều sai.

Câu 3. Đoạn văn trên phù hợp với phần nào của bài văn?

A. Mở bài

B. Thân bài

C. Kết bài

D. Có thể dùng cho cả 3 phần

Câu 5. Cách trình bày của đoạn trên theo trình tự nào?

A. Từ khái quát đến cụ thể

B. Từ riêng đến chung

C. Từ quá khứ đến hiện tại

D. Nêu trực tiếp vấn đề

Câu 7. Nghị luận về tác phẩm truyện (hay đoạn trích) là gì?

A. Là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện hay chủ đề, nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể

B. Các nhận xét đánh giá về tác phẩm truyện trong bài nghị luận phải rõ ràng, đúng đắn, có luận cứ và lập luận thuyết phục

C. Bài nghị luận phải có bố cục mạch lạc có lời văn chuẩn xác và gợi cảm

D. Cả ba đáp án đều sai.

Câu 9. Đoạn văn trên phù hợp với phần nào của bài văn?

A. Mở bài

B. Thân bài

C. Kết bài

D. Có thể dùng cho cả 3 phần

Câu 11. Cách trình bày của đoạn trên theo trình tự nào?

A. Từ khái quát đến cụ thể

B. Từ riêng đến chung

C. Từ quá khứ đến hiện tại

D. Nêu trực tiếp vấn đề

đáp án Trắc nghiệm bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7A
Câu 2BCâu 8B
Câu 3ACâu 9A
Câu 4ACâu 10A
Câu 5ACâu 11A
Câu 6ACâu 12A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X