Trắc nghiệm bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ có đáp án.

Câu 1. Dòng nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

A. Trình bày những cảm nhận, đánh giá về cái hay cái đẹp của đoạn thơ, bài thơ

B. Cần căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ, tâm lí, hành động của nhân vật để phân tích

C. Cần bám vào ngôn từ, giọng điệu, hình ảnh... để cảm nhận, đánh giá về tình cảm, cảm xúc của tác giả

D. Bố cục mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết

Câu 2. Nội dung, nghệ thuật của bài thơ đoạn thơ thể hiện qua điều gì?

A. Qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu... cần phân tích các yếu tố đó để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng

B. Thể hiện qua hoàn cảnh sáng tác của bài thơ

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B sai

Câu 4. Nghị luận về đoạn thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ, cần LUẬN ĐIỂM gì?

A. Khổ thơ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ thể hiện những rung động đẹp đẽ của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên.

B. Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên trong tâm tưởng nhà thơ

C. Khát vọng chân thành của nhà thơ được cống hiến tâm sức của mình vào mùa xuân to lớn của dân tộc, đất nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Nghị luận về đoạn thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ, cần những luận điểm gì?

A. Khổ thơ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ thể hiện những rung động đẹp đẽ của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên

B. Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên trong tâm tưởng nhà thơ

C. Khát vọng chân thành của nhà thơ được cống hiến tâm sức của mình vào mùa xuân to lớn của dân tộc, đất nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là gì?

A. Là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện hay chủ đề, nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.

B. Là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.

C. Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

D. Là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Câu 9. Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua phương diện nào?

A. Ngôn từ

B. Hình ảnh

C. Giọng điệu

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 10. Đâu không phải là yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

A. Lời văn hùng hồn, mạnh mẽ

B. Bố cục mạch lạc, rõ ràng

C. Lời văn gợi cảm.

D. Thể hiện quan điểm của người viết.

Câu 11. Trong các đề bài sau, đâu là đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

A. Phân tích nhân vật Vũ Nương để thấy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

B. Suy nghĩ về cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ đầu bài Đồng chí.

C. Suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ.

D. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

đáp án Trắc nghiệm bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7A
Câu 2ACâu 8D
Câu 3ACâu 9D
Câu 4ACâu 10A
Câu 5ACâu 11B
Câu 6A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X