Trắc nghiệm bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Thế nào là một đoạn văn?

A. Phần văn bản được quy ước tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng.

B. Đơn vị cơ sở của văn bản.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 2. Một đoạn văn cần đạt được những yêu cầu nào?

A. Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất.

B. Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó.

C. Diễn đạt chính xác, trong sáng và toát lên sự gợi cảm, hùng hồn.

D. Cả A, B và C.

Câu 3. Đâu là điểm khác biệt giữa một đoạn văn thuyết minh và một đoạn văn tự sự?

A. Cấu trúc thường gặp của một đoạn văn.

B. Có những yếu tố biểu cảm và miêu tả rất hấp dẫn xúc động.

C. Nặng về tư duy khoa học.

D. Kể về một sự vật, hiện tượng trong đời sống.

Câu 4. Đâu là điểm giống nhau giữa một đoạn văn thuyết minh và một đoạn văn tự sự?

A. Cấu trúc thường gặp của một đoạn văn.

B. Có những yếu tố biểu cảm và miêu tả rất hấp dẫn xúc động.

C. Trình bày theo những phương pháp thường được sử dụng như diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp.

D. Kể về một sự vật, hiện tượng trong đời sống.

Câu 5. Một đoạn văn thuyết minh thường gồm phần?

A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

Câu 7. Để có thể viết tốt một đoạn văn thuyết minh, ý nào là không cần phải làm?

A. Nắm vững các kiến thức về đoạn văn thuyết minh và các kĩ năng viết đoạn văn thuyết minh.

B. Có đủ những tri thức cần thiết và chuẩn xác để làm rõ ý chung của đoạn.

C. Sắp xếp hợp lí các tri thức đó theo một thứ tự rõ ràng, rành mạch.

D. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo những phương pháp thuyết minh và diễn đạt để đoạn văn trở nên hàm súc, cô đọng.

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2DCâu 7D
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5BCâu 10B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X