Trắc nghiệm bài Luyện tập viết bản tin

Đề trắc nghiệm Luyện tập viết bản tin gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập lại các kiến thức đã học về bản tin và cách viết một bản tin.

Câu 3. Đọc văn bản "Việt Nam đứng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về bình đẳng giới" (SGK Ngữ văn 11, tập 1 trang 178) và cho biết cấu trúc của bản tin ấy như thế nào?

A. Bản tin có nhan đề.

B. Triển khai từ thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết.

C. Phần sau cụ thể hóa và giải thích cho phần trước.

D. Gồm cả 3 đáp án A B, C

Câu 5. Cách nhanh chóng nắm bắt được nội dung thông tin của bản tin "Việt Nam lọt vào danh sách ứng viên cho giải thưởng Môi trường và phát triển 2007" (SGK Ngữ văn 11, tập 1, trang 180) là:

A. Dựa vào nhan đề của bản tin

B. Căn cứ vào câu mang nội dung thông tin quan trọng nhất có liên quan đến sự kiện được nhắc đến trong nhan đề

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 6. Trước khi viết bản tin cần làm gì?

A. Khai thác, lựa chọn các sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác (khi nào, ở đâu, ai làm, xảy ra thế nào, kết quả ra sao...)

B. Chỉ cần đến tận nơi xảy ra sự việc cần đưa tin.

C. Không cần phải làm gì cả

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập viết bản tin

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 4A
Câu 2ACâu 5C
Câu 3DCâu 6A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X