Trắc nghiệm bài Lập kế hoạch cá nhân lớp 10

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Lập kế hoạch cá nhân giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Kế hoạch cá nhân là gì?

A. Dự kiến nội dung để hoàn thành một công việc nhất định.

B. Dự kiến cách thức hành động để hoàn thành một công việc nhất định.

C. Phân bổ thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 2. Khi lập được kế hoạch cá nhân, ta sẽ:

A. Hình dung trước các công việc cần làm.

B. Phân phối thời gian hợp lí để tránh bị động.

C. Tránh bỏ quên, bỏ sót các công việc cần làm.

D. Cả A, B và C.

Câu 4. Để lập được kế hoạch cá nhân, ta cần nắm được điều gì?

A. Yêu cầu công việc.

B. Nội dung công việc.

C. Quỹ thời gian hiện có.

D. Cả A, B và C

Câu 6. Khi lập bản kế hoạch cá nhân, cần chú ý điều gì?

A. Lời văn cần ngắn gọn.

B. Phải kẻ bảng.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

đáp án Trắc nghiệm bài Lập kế hoạch cá nhân lớp 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 5B
Câu 2DCâu 6A
Câu 3BCâu 7A
Câu 4BCâu 8A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X