Trắc nghiệm bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Bố cục ba phần của một văn thuyết minh là gì?

A. Mở bài, thân bài, kết bài.

B. Kết bài, mở bài, thân bài.

C. Thân bài, kết bài, mở bài.

D. Mở bài, kết bài.

Câu 2. Nhiệm vụ của mỗi phần của bài văn nghị luận là gì?

A. Mở bài: Nội dung chính của bài viết - Thân bài: Giới thiệu đối tượng, sự vật, sự việc - Kết bài: Nêu suy nghĩ, hành động.

B. Mở bài: Nêu suy nghĩ, hành động - Thân bài: Nội dung chính của bài viết - Kết bài: Giới thiệu đối tượng, sự vật, sự việc.

C. Mở bài: Giới thiệu đối tượng, sự vật, sự việc - Thân bài: Nội dung chính của bài viết - Kết bài: Nêu suy nghĩ, hành động.

D. Mở bài: Giới thiệu đối tượng, sự vật, sự việc - Thân bài: Nêu suy nghĩ, hành động - Kết bài: Nội dung chính của bài viết.

Câu 3. Xác định đề tài là gì?

A. Chỉ ra thuyết minh về đối tượng nào.

B. Chỉ ra những vấn đề liên quan đến đối tượng cần phải được nắm bắt rõ ràng, chính xác và đầy đủ.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 4. Trong phần thân bài, cần sắp xếp ý như thế nào?

A. Cần trình bày các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh.

B. Cần trình bày các ý theo trình tự nào cho phù hợp để đạt được mục đích thuyết minh.

C. Cần trình bày các ý theo trình tự nào cho phù hợp để giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh.

D. Cả A, B và C.

Câu 8. Dàn ý trên còn thiếu phần gì?

A. Giới thiệu về bản thân.

B. Giới thiệu về các hoạt động nổi bật của lớp (của trường) mình.

C. Giới thiệu về lịch sử nhà trường.

D. Nêu cảm nghĩ của bản thân về phòng trào đó.

đáp án Trắc nghiệm bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5A
Câu 2CCâu 6A
Câu 3CCâu 7B
Câu 4DCâu 8B

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X