Trắc nghiệm bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới có đáp án.

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là gì?
Câu 2. Ý nào sau đây nói đúng mục đích chính mà bài viết muốn gửi tới người đọc?
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải là mặt mạnh của người Việt Nam?
Câu 4. Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.Câu nào là câu chủ đề của đoạn văn trên?
Câu 5. Cụm từ "nền kinh tế tri thức" được hiểu là: Đó là khái niệm chỉ một trình độ phát triển rất cao của nền kinh tế, trong đó tri thức trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị của các sản phẩm và tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Đúng hay sai?
Câu 6. Đoạn văn trên trình bày theo phép lập luận nào?
Câu 7. Hành trang có nghĩa là gì?
Câu 8. Trong những so sánh, so sánh nào không nằm trong những văn bản trên?
Câu 9. Thành ngữ "nước đến chân mới nhảy" có nghĩa là gì?
Câu 10. Dòng nào sau đây không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên?
Câu 11. Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Khoan?
Câu 12. Vũ Khoan sinh năm bao nhiêu?
Câu 13. Vũ Khoan đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy nhà nước?
Câu 14. Vũ Khoan hoạt động xuất sắc trên lĩnh vực nào?
Câu 15. Ông bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia với công việc gì?
Câu 16. Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng gì?
Câu 17. Đâu là sáng tác của Vũ Khoan?
Câu 18. Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là gì?
Câu 19. Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được đăng trên tạp chí nào?
Câu 20. "Thế kỉ mới" ở đây là thế kỉ bao nhiêu?
Câu 21. Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới sáng tác năm bao nhiêu?
Câu 22. Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?
Câu 23. Theo tác giả, sự chuẩn bị nào là quan trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước?
Câu 24. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp:Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, ... trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục ... để bước vào thế kỉ mới.
Câu 25. Ý nào sau đây nói đúng mục đích chính mà bài viết muốn gửi tới người đọc?
Câu 26. Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thành công với nghệ thuật gì?
Câu 27. Vì sao chúng ta phải chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỉ mới?
Câu 28. Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là gì?
Câu 29. Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được đăng trên tạp chí nào?
Câu 30. "Thế kỉ mới" ở đây là thế kỉ bao nhiêu?
Câu 31. Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới sáng tác năm bao nhiêu?
Câu 32. Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?
Câu 33. Theo tác giả, sự chuẩn bị nào là quan trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước?
Câu 34. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp:Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, ... trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục ... để bước vào thế kỉ mới.
Câu 35. Ý nào sau đây nói đúng mục đích chính mà bài viết muốn gửi tới người đọc?
Câu 36. Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thành công với nghệ thuật gì?
Câu 37. Vì sao chúng ta phải chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỉ mới?
Câu 38. Vấn đề nào được tác giả đặt ra trong tác phẩm?
Câu 39. Nội dung nào sau đây không phải mặt mạnh của người Việt Nam?
Câu 40. Nhận định sau đây đúng hay sai?"Bước vào thế kỉ mới, "muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu".
Câu 41. Trong các câu văn sau, câu nào sử dụng thành phần gọi đáp?
Câu 42. Cụm từ "nền kinh tế tri thức" được hiểu là: Đó là khái niệm chỉ một trình độ phát triển rất cao của nền kinh tế, trong đó tri thức trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị của các sản phẩm và tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Đúng hay sai?
Câu 43. Đoạn văn trên trình bày theo phép lập luận nào?
Câu 44. Trong những so sánh, so sánh nào không nằm trong văn bản trên?
Câu 45. Thành ngữ "nước đến chân mới nhảy" có nghĩa là gì?
Câu 46. Dòng nào sau đây không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên?

đáp án Trắc nghiệm bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 24B
Câu 2DCâu 25B
Câu 3DCâu 26D
Câu 4ACâu 27B
Câu 5ACâu 28C
Câu 6ACâu 29D
Câu 7CCâu 30C
Câu 8BCâu 31A
Câu 9DCâu 32D
Câu 10BCâu 33C
Câu 11CCâu 34B
Câu 12DCâu 35B
Câu 13DCâu 36D
Câu 14ACâu 37B
Câu 15ACâu 38D
Câu 16DCâu 39D
Câu 17BCâu 40A
Câu 18CCâu 41C
Câu 19DCâu 42A
Câu 20CCâu 43A
Câu 21ACâu 44B
Câu 22DCâu 45D
Câu 23CCâu 46B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X