Trắc nghiệm Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 tập 1: Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự, có đáp án, giải thích chi tiết

Câu 1. Yêu cầu nào không đúng khi chọn sự việc chi tiết tiêu biểu?
Câu 2. Trong văn bản sau: “Ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh húp đánh soạt. Rồi ông vừa nhai vừa nuốt, vừa giục thằng nhỏ lấy tăm. Ông bà Nghị, mỗi người nhúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi cùng uống nước, xỉa răng […] Dứt mạch diễn thuyết, ông Nghị bưng tách nước uống một hớp lớn, súc miệng òng ọc mấy cái rồi nhổ toẹt xuống nền nhà.” Thái độ và tình cảm của tác giả đối với ông bà Nghị là thái độ và tình cảm như thế nào?
Câu 3. Trong văn bản sau: “Ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh húp đánh soạt. Rồi ông vừa nhai vừa nuốt, vừa giục thằng nhỏ lấy tăm. Ông bà Nghị, mỗi người nhúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi cùng uống nước, xỉa răng […] Dứt mạch diễn thuyết, ông Nghị bưng tách nước uống một hớp lớn, súc miệng òng ọc mấy cái rồi nhổ toẹt xuống nền nhà.” Để thể hiện thái độ và tình cảm của mình, Ngô Tất Tố đã dùng chọn những sự việc gì?
Câu 4. Chi tiết không thuộc về sự việc Trọng Thủy và Mị Châu chia tay nhau là:
Câu 5. Trong quá trình viết hoặc kể lại một câu chuyện ta cần làm gì?
Câu 6. Tại sao cần phải chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu khi viết bài văn?
Câu 7. Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu của các bước lựa chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu?
Câu 8. Sự việc và chi tiết tiêu biểu có tác dụng gì?
Câu 9. Truyện “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”, sự việc nào thể hiện rõ cái nhìn nhân ái bao dung của nhân dân lao động?
Câu 10. Sự việc Trọng Thủy và Mị Châu chia tay nhau. Chi tiết “Ta tìm nàng lấy gì làm dấu?”, có tác dụng gì?
Câu 11. Chi tiết nào sau đây thể hiện rõ nét nhất nỗi thương tiếc và ngưỡng vọng của nhân dân đối với An Dương Vương?
Câu 12. Chi tiết nào sau đây thể hiện sự nhận xét, đánh giá của tác giả về hình tượng Đăm Săn?
Câu 13. Chi tiết nào sau đây thể hiện rõ nhất sức mạnh thể chất phi thường của Đăm Săn?

đáp án Trắc nghiệm bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8C
Câu 2CCâu 9B
Câu 3BCâu 10C
Câu 4CCâu 11D
Câu 5DCâu 12C
Câu 6CCâu 13B
Câu 7D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X