Trắc nghiệm bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten có đáp án.

Câu 1. Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?
Câu 2. Tác giả của văn bản trên là ai?
Câu 3. Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?
Câu 4. Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách nào sau đây?
Câu 5. Tính cách của loài nào trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông?
Câu 6. Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống nhau?
Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 8. Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?
Câu 9. Sức thuyết phục của văn bản được thể hiện qua cách viết nào?
Câu 10. Buy-phông là ai?
Câu 11. Hi-pô-lít Ten là người nước nào?
Câu 12. Đâu là năm sinh của Hi-pô-lít Ten?
Câu 13. Nhận định sau về Hi-pô-lít Ten đúng hay sai? "Hi-pô-lít Ten được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội".
Câu 14. Hi-pô-lít Ten hoàn thành bằng tiến sĩ năm bao nhiêu?
Câu 15. Đâu là lĩnh vực mà Hi-pô-lít Ten đảm nhiệm?
Câu 16. Đâu là công trình nghiên cứu của Hi-pô-lít Ten?
Câu 17. Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Hi-pô-lít Ten?
Câu 18. Công trình nghiên cứu La Phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông hoàn thành năm bao nhiêu?
Câu 19. Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?
Câu 20. Mục đích chính của văn bản trên là?
Câu 21. Để viết mở bài phân tích văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten cần đảm bảo những ý nào sau đây?
Câu 22. Nội dung nào sau đây không phải nhận định nói về chó sói?
Câu 23. Loài cừu trong thơ La-phông-ten hiện lên như thế nào?
Câu 24. Mục đích chính của văn bản trên là?
Câu 25. Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?
Câu 26. Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống nhau?
Câu 27. Nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 28. Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?
Câu 29. Sức thuyết phục của văn bản được thể hiện qua cách viết nào?
Câu 30. Buy phông là ai?

đáp án Trắc nghiệm bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16B
Câu 2BCâu 17B
Câu 3DCâu 18C
Câu 4ACâu 19A
Câu 5BCâu 20D
Câu 6BCâu 21D
Câu 7CCâu 22D
Câu 8DCâu 23B
Câu 9ACâu 24D
Câu 10ACâu 25A
Câu 11CCâu 26D
Câu 12DCâu 27C
Câu 13ACâu 28D
Câu 14DCâu 29A
Câu 15DCâu 30C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X