Trắc nghiệm bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ có đáp án.

Câu 1. Phần mở bài của bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ nêu điều gì?

A. Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ bước đầu nêu nhận xét đánh giá của mình (nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.

B. Trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ

C. Khẳng định giá trị, ý nghĩa của bài thơ, đoạn thơ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Cho đề bài sau: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

A. Giới thiệu về Thanh Hải

B. Giới thiệu về mùa xuân

C. Giới thiệu về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ

D. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích.

Câu 8. Kết bài khi phân tích tác phẩm Viếng lăng Bác là?

A. Khẳng định tình cảm của tác giả Viễn Phương đối với Bác

B. Khẳng định sự yêu mến, niềm mong ước được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác

C. Khẳng định niềm xót thương, yêu kính Bác cũng như niềm mong mỏi được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5D
Câu 2ACâu 6D
Câu 3BCâu 7A
Câu 4ACâu 8C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X