Trắc nghiệm bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí có đáp án.

Câu 1. Để làm tốt bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần vận dụng các phép lập luận nào?

A. Giải thích

B. Chứng minh

C. Phân tích, tổng hợp

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3. Phần mở bài của bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí cần có nội dung nào sau đây?

A. Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí

B. Giải thích tư tưởng đạo lí

C. Liên hệ với bản thân

D. Nêu ý nghĩa của đạo lí đó đối với đời sống tinh thần của con người.

Câu 4. Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

A. Lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định

B. Đưa ra suy nghĩ của cá nhân

C. Đưa ra cảm thụ riêng của người viết

D. Tất cả các phương án trên

Câu 5. Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu chính của bài nghị luận xã hội?

A. Nêu rõ vấn đề nghị luận

B. Đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng.

C. Vận dụng các phép lập luận phù hợp

D. Lời văn gợi cảm, trau chuốt.

Câu 6. Trong các đề bài sau, đề nào là đề nghị luận về một tư tưởng đạo lí?

A. Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó.

B. Suy nghĩ của em về những con người không chịu thua số phận.

C. Suy nghĩ của em về câu ca dao "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng".

D. Suy nghĩ của em về bệnh ngôi sao của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay.

Câu 7. Kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí thường đặt ra trực tiếp qua:

A. Một câu tục ngữ, ca dao.

B. Một câu danh ngôn.

C. Câu nói của các nhà hiền triết, các vị lãnh tụ.

D. Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 8. Đâu là nhiệm vụ của mở bài trong văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

A. Giới thiệu về vấn đề đạo lí, tư tưởng cần bàn luận.

B. Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lí đó trong bối cảnh của cuộc sống riêng, chung.

C. Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề tư tưởng.

D. Kết luận, tổng kết, nêu nhận thức mới, tỏ ý khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động.

Câu 9. Đâu là nhiệm vụ của kết bài trong văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

A. Giới thiệu về vấn đề đạo lí, tư tưởng cần bàn luận.

B. Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lí đó trong bối cảnh của cuộc sống riêng, chung.

C. Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề tư tưởng.

D. Kết luận, tổng kết, nêu nhận thức mới, tỏ ý khuyên bảo hoặc tỏ ý hành động.

Câu 10. Đâu là nhiệm vụ của mở bài trong văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

A. Nhận định, đánh giá vấn đề tư tưởng, đạo lí đó trong bối cảnh của cuộc sống riêng, chung.

B. Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề tư tưởng.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 12. Phần nào sau đây không thuộc phần thân bài của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

A. Giải thích tư tưởng đạo lí.

B. Giới thiệu về tư tưởng đạo lí.

C. Đánh giá vấn đề tư tưởng đạo lí.

D. Đưa dẫn chứng cho tư tưởng đạo lí.

Câu 13. Cho đề bài sau: "Bersot từng nói: Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ. Ý kiến của anh chị về câu nói trên?"Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

A. Giới thiệu về vũ trụ.

B. Giới thiệu về các kì quan trên thế giới.

C. Giới thiệu về tình mẹ.

D. Giới thiệu về những thứ tươi đẹp.

Câu 14. Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

A. "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất" (Đi- đơ-rô). Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

B. Môi trường bị ô nhiễm

C. Suy nghĩ về vấn đề: Tài năng và lòng tốt của con người.

D. Tục ngữ có câu: Ăn vóc, học hay. Ý kiến của anh chị?

đáp án Trắc nghiệm bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8A
Câu 2BCâu 9D
Câu 3ACâu 10C
Câu 4DCâu 11A
Câu 5DCâu 12B
Câu 6CCâu 13C
Câu 7DCâu 14B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X