Trắc nghiệm An toàn điện đề số 5 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm An toàn điện đề số 5 có đáp giúp nâng cao kiến thức chuyên môn trong quá trình học và sát hạch quy trình an toàn điện.

Câu 1. Khi hàn cắt trên cao công nhân hàn và phụ hàn phải buộc dây an toàn vào vị trí thích hợp nào?
Câu 2. Người chỉ huy trực tiếp thực hiện việc tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác của đơn vị công tác (nếu có) vào thời điểm nào?
Câu 3. Theo Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội quy định: người lao động có quyền nào sau đây?
Câu 4. Những trường hợp nào sau đây không bắt buộc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà:
Câu 5. Phương án chữa cháy của cơ sở theo Mẫu PC11, thông tư số 66/2014/TT-BCA do ai có trách nhiệm xây dựng?
Câu 6. Yêu cầu bạn đánh giá các yếu tố nguy hiểm nhất (nêu theo thứ tự ưu tiên, nguy hiểm nhất nêu trước) khi tiến hành cẩu vật nặng sử dụng loại cẩu di động (xe cẩu di động)
Câu 7. Khi cắt điện động cơ để cho đơn vị công tác vào sửa chữa động cơ, tại MC cấp nguồn cho động cơ đã được cắt và phải treo biển báo loại nào?
Câu 8. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra quy trình An toàn điện
Câu 9. Khi người sử dụng lao động vi phạm những quy định về trang thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động: Không cung cấp đầy đủ hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, quy cách các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Với nhiệm vụ của người ATVSV, Anh/Chị cần thực hiện giải pháp nào để người sử dụng lao động khắc phục vi phạm trên?
Câu 10. Theo QCVN 03:2011/BLĐTBXH– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện. Yêu cầu nào sau đây đúng quy đinh?
Câu 11. Theo Qui trình ATĐ ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018 qui định: Nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có thể gây mất an toàn cho người và hư hỏng thiết bị thì nhân viên vận hành phải xử lý thế nào?
Câu 12. Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ qui định: không cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, thẻ an toàn lao động cho đối tượng là nhóm nào?
Câu 13. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động 81% thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức nào sau đây:
Câu 14. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động 81% thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức nào sau đây:
Câu 15. Phương án chữa cháy của cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP phải được tổ chức thực tập định kỳ, số lần thực tập do người có thẩm quyền xây dựng phương án chữa cháy quyết định nhưng không ít hơn:
Câu 16. Các chú ý an toàn khi làm việc với cần cẩu và cầu trục:
Câu 17. Theo Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội quy định: ai làm trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động làm bị thương nặng nhiều người?
Câu 18. Những công việc có cắt điện nhưng phải gỡ dây tiếp địa để công tác là:
Câu 19. Ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn do lỗi không thực hiện giám sát nhân viên đơn vị công tác trong khi tiến hành công việc?
Câu 20. Phương pháp hô hấp nhân tạo đặt nạn nhân nằm sấp là phương pháp
Câu 21. Nguyên nhân chính gây ra tai nạn lao động trong quá trình lao động là:
Câu 22. Yêu cầu bạn đánh giá các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy mài cầm tay
Câu 23. Sau khi hoàn thành công việc phiếu công tác phải được lưu trữ như thế nào cho đúng quy định:
Câu 24. heo Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, chức năng nào sau đây không thuộc chức năng của bộ phận an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất?
Câu 25. Theo Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, chức năng nào sau đây không thuộc chức năng của bộ phận an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất?

đáp án Trắc nghiệm An toàn điện đề số 5 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 14C
Câu 2BCâu 15D
Câu 3BCâu 16D
Câu 4DCâu 17B
Câu 5CCâu 18D
Câu 6CCâu 19B
Câu 7CCâu 20B
Câu 8ACâu 21C
Câu 9DCâu 22C
Câu 10DCâu 23C
Câu 11CCâu 24D
Câu 12BCâu 25D
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X