Trắc nghiệm Tin học 6 bài 5: Luyện tập chuột máy tính

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tin học 6 bài 5: Luyện tập chuột máy tính

Câu 1. Nháy đúp chuột là:

A. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng

B. Nháy nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

C. Nháy nhanh nút phải chuột và thả tay

D. Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác

Câu 2. Cách cầm chuột là:

A. Ngón trỏ của tay phải đặt lên nút trái chuột

B. Ngón giữa của tay phải đặt lên nút phải chuột

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3. Di chuyển chuột là:

A. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng

B. Nhấn nhanh nút trái chuột rồi thả tay

C. Nhấn nhanh nút phải chuột rồi thả tay

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 7. Trong phần mềm Mouse skills, mức 5 ta thực hiện luyện tập chuột với thao tác nào?

A. Di chuyển chuột

B. Kéo thả chuột

C. Nháy đúp chuột

D. Nháy chuột

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 5: Luyện tập chuột máy tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2CCâu 7B
Câu 3ACâu 8B
Câu 4BCâu 9A
Câu 5B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X