Trắc nghiệm Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Câu 1. Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện chọn:

A. Dải Home chọn lệnh Editing/Clear...

B. Dải Home chọn lệnh Editing/Find...

C. Dải Home chọn lệnh Editing/Replace...

D. Dải Home chọn lệnh Editing/Goto...

Câu 2. Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspace

B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete

C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl

D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace

Câu 3. Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện

A. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột tại vị trí cuối phần văn bản cần chọn

B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn bản cần chọn

C. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn

D. Tất cả đều đúng

Câu 4. Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

A. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh {{alt}} hình ảnh 3 (Copy), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh {{alt}} hình ảnh 4 (Paste)

B. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh {{alt}} hình ảnh 5 (Paste), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh {{alt}} hình ảnh 6 (Copy)

C. Chỉ cần chọn phần văn bản cần sao chép rồi chọn nút lệnh {{alt}} hình ảnh 7 (Copy)

D. Tất cả đều sai

Câu 5. Sao chép phần văn bản có tác dụng:

A. Giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, làm xuất hiện phần văn bản đó ở vị trí khác

B. Di chuyển phần văn bản gốc đến vị trí khác

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai.

Câu 8. Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì:

A. Nguyên đoạn có chứa từ đó sẽ bị chọn

B. Nguyên dòng có chứa từ đó sẽ bị chọn

C. Từ đó sẽ bị chọn

D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Sử dụng phím Backspace để xóa từ LƯỜI, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

A. Ngay trước chữ L

B. Ngay trước chữ Ư

C. Ngay trước chữ Ờ

D. Đặt ở cuối từ LƯỜI

Câu 10. Để khôi phục trạng thái cũ văn bản ta nhấp phím:

A. Undo

B. Ctrl + Z

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5ACâu 10C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X