Trắc nghiệm Tin học 6 bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tin học 6 bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Câu 1. Các thành phần của văn bản gồm:

A. Kí tự

B. Đoạn

C. Trang

D. tất cả đáp án trên

Câu 2. Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản

B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản

C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản

D. Từ - câu - đoạn văn bản - kí tự

Câu 4. Để di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết, ta thực hiện:

A. Bằng cách nháy chuột vào vị trí đó

B. Bằng cách nháy chuột vào vị trí cuối dòng

C. Bằng cách nháy chuột vào vị trí đầu dòng

D. Bằng cách nháy đúp chuột vào vị trí đó

Câu 5. Chọn câu sai:

A. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản

B. Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải

C. Khi soạn thảo nội dung văn bản, em có thể sửa lỗi trong văn bản bất kì lúc nào em thấy cần thiết

D. Có nhiều phông chữ khác nhau dùng để hiển thị và in chữ Tiếng Việt

Câu 6. Chọn câu gõ đúng quy tắc gõ văn bản trong Word.

A. Buổi sáng, chim hót véo von.

B. Buổi sáng , chim hót véo von.

C. Buổi sáng,chim hót véo von.

D. Buổi sáng ,chim hót véo von .

Câu 7. Trong soạn thảo văn bản nhấn Enter một lần để?

A. Phân cách giữa các kí tự

B. Phân cách giữa các từ

C. Phân cách giữa các đoạn

D. Phân cách giữa các trang

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng về con trỏ soạn thảo văn bản:

A. Có dạng chữ II in hoa hoặc hình mũi tên

B. Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình

C. Cho biết vị trí xuất hiện của ký tự được gõ vào

D. Cả B và C

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5ACâu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X