Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 57 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 57 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Lấp vật liệu trong thùng chìm:
Câu 2. Thi công kết cấu trên của thùng chìm phải thực hiện theo biện pháp sau:
Câu 3. Những loại cọc bê tông nào sau đây không thể áp dụng làm móng cho công trình bến kết cấu dạng cầu tàu:
Câu 4. Khi cẩu cọc BTCT phải treo tối thiểu cọc tại:
Câu 5. Việc tạo dự ứng lực cho cốt thép trong chế tạo cọc ống BTCT dự ứng lực được thực hiện khi nào:
Câu 6. Có những phương pháp đóng cọc nào không thể áp dụng trong thi công công trình bến dạng cầu tầu:
Câu 7. Độ chối khi đóng cọc bằng búa diezl được xác định dựa trên cơ sở nào sau đây:
Câu 8. Điều kiện để coi là hoàn thành thi công đóng cho một cọc:
Câu 9. Khi đóng cọc có sai lệch về vị trí lớn hơn cho phép, không thể xử lý bằng các biện pháp sau:
Câu 10. Sức chịu tải thực tế tại hiện trường của cọc đóng trong kết cấu cầu tàu không thể xác định bằng phương pháp nào đây sau:
Câu 11. Trước khi thi công, thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng phương pháp sau:
Câu 12. Khi đổ bê tông công trình cảng, việc lấy mẫu được thực hiện khi nào:
Câu 13. Vật liệu nào được sử dụng làm lớp ballast trên đường sắt Việt Nam?
Câu 14. Vật liệu nào được sử dụng làm lớp subballast trên đường sắt Việt Nam?
Câu 15. Nếu đang phơi đất để hạ độ ẩm nhưng chưa đạt độ ẩm quy định mà trời sắp mưa thì cần đầm lèn ngay để bảo vệ lớp dưới đó được lèn chặt nhằm hạn chế nước thấm vào trong đất đang phơi. Sau đó lớp đầm tạm này sẽ xử lý như thế nào?
Câu 16. Nếu trong thi công lỡ đào rãnh lấn vào đường thì xử lý thế nào?
Câu 17. Khi đắp hoặc bù lớp đất nhỏ hơn 10 cm thì cần phải thi công như thế nào để đảm bảo sự dính bám và đồng nhất?
Câu 18. Khi đắp đất hai bên mang cống thì cần phải:
Câu 19. Trong một trắc ngang nếu sử dụng hai loại đất đắp có tính thấm nước khác nhau thì khi thi công cần phải tuân theo điều kiện nào dưới đây?
Câu 20. Công tác rải đất để đầm trên nền đất yếu hay nền bão hòa nước thì cần được tiến hành như thế nào?
Câu 21. Biện pháp nào khi thi công để đảm bảo được độ chặt yêu cầu khi đắp đất mái dốc và mép biên?
Câu 22. Theo phương pháp xây dựng hầm NATM, ổn định của hầm được đảm bảo bởi yếu tố nào dưới đây?
Câu 23. Kết cấu chống đỡ hầm theo NATM cần phải như thế nào?
Câu 24. Trong xây dựng hầm theo NATM, khi nào thì lắp đặt hệ thống chống đỡ?
Câu 25. Khi xây dựng hầm theo NATM, nếu gặp địa tầng yếu, giải pháp nào được ưu tiên áp dụng?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 57 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14A
Câu 2DCâu 15D
Câu 3CCâu 16C
Câu 4BCâu 17A
Câu 5ACâu 18B
Câu 6CCâu 19D
Câu 7DCâu 20C
Câu 8CCâu 21A
Câu 9ACâu 22D
Câu 10CCâu 23D
Câu 11DCâu 24B
Câu 12BCâu 25C
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X