Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 55 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 55 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Mạch ngừng thi công khi đổ bê tông cột nên đặt ở các vị trí sau:
Câu 2. Kiểm tra độ sụt tại hiện trường của hỗn hợp bê tông thương phẩm được thực hiện như sau:
Câu 3. Các mẫu thí nghiệm xác định cường độ bê tông khung và các kết cấu mỏng (cột, dầm, sàn…) được lấy như sau:
Câu 4. Cường độ bê tông sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại hiện trường được coi là đạt yêu cầu thiết kế khi:
Câu 5. Khi nghiệm thu vật liệu đầu vào các loại vật liệu sau đây, bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy mới được phép đưa vào sử dụng trong công trình:
Câu 6. Bê tông móng mới thi công được phép ngập nước ngầm vào hố móng trong trường hợp sau:
Câu 7. Khi kiểm tra biện pháp thi công cọc của nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát nên lưu ý làm rõ các điều sau:
Câu 8. Chỉ bắt đầu được hàn nối các đoạn cọc khi đáp ứng yêu cầu sau:
Câu 9. Kiểm tra vật liệu cọc bê tông cốt thép tại nơi sản xuất bao gồm các khâu sau:
Câu 10. Kiểm tra nghiệm thu thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau:
Câu 11. Khi đóng cọc đến độ sâu thiết kế mà chưa đạt độ chối quy định, thì tư vấn giám sát cần yêu cầu:
Câu 12. Cọc được công nhận là ép xong khi thoả mãn các điều kiện sau:
Câu 13. Các nhóm vật liệu sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng trong công trình bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:
Câu 14. Kiểm tra nghiệm thu lớp nền trước khi thực hiện công tác lát cần đảm bảo yêu cầu:
Câu 15. Kiểm tra giám sát gắn các mốc cao độ lát chuẩn đối với phòng có diện tích lớn như sau:
Câu 16. Kiểm tra công tác bảo dưỡng mặt lát ở ngoài trời, có vật liệu gắn kết là vữa, được yêu cầu như sau:
Câu 17. Khi kiểm tra độ đặc chắc và độ bám dính của vật liệu gạch lát, vật liệu láng với lớp nền, nếu đạt yêu cầu như sau sẽ được nghiệm thu:
Câu 18. Kiểm tra nghiệm thu chất lượng trát bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:
Câu 19. Kiểm tra chỉ tiêu độ đặc chắc và bám dính của lớp trát với nền trát bằng cách sau:
Câu 20. Kiểm tra công tác lắp dựng giàn giáo, ván khuôn để xây tường theo yêu cầu sau:
Câu 21. Kiểm tra giám sát khối xây gạch phải đảm bảo các nguyên tắc kỹ thuật thi công như sau:
Câu 22. Các hàng gạch đặt ngang trong khối xây phải đảm bảo yêu cầu sau:
Câu 23. Khi nghiệm thu công tác thi công kết cấu gạch đá, phải kiểm tra một trong những việc sau:
Câu 24. Mật độ kiểm tra độ chặt của mỗi lớp đất đắp sau khi đầm nén xong được quy định như thế nào?
Câu 25. Khi nghiệm thu độ bằng phẳng của mặt trên cùng nền đường ô tô cấp III sau khi thi công (cả với nền đào và nền đắp) bằng thước dài 3 m, phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 55 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14D
Câu 2ACâu 15B
Câu 3BCâu 16C
Câu 4DCâu 17D
Câu 5DCâu 18D
Câu 6BCâu 19A
Câu 7ACâu 20D
Câu 8DCâu 21C
Câu 9DCâu 22D
Câu 10DCâu 23D
Câu 11DCâu 24B
Câu 12CCâu 25C
Câu 13D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X