Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 50 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 50 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Điểm trung tính lưới 22kV được quy định là:
Câu 2. Điểm trung tính lưới 10kV được quy định là:
Câu 3. Yêu cầu đối với khách hàng đấu nối vào lưới phân phối điện trong chế độ làm việc bình thường phải đảm bảo thiết bị của mình không gây ra thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha tại điểm đấu nối quá:
Câu 4. Yêu cầu đối với khách hàng đấu nối vào lưới phân phối điện, có công suất nhỏ hơn 50 kW: Giá trị dòng điện của sóng hài bậc cao không vượt quá:
Câu 5. Tổng công suất đặt của hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp hạ áp của trạm biến áp hạ thế không được vượt quá:
Câu 6. Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải:
Câu 7. Khi xây dựng mới hoặc cải tạo lưới điện phải đặt máy cắt đầu vào trong các trường hợp sau:
Câu 8. Trong trạm biến áp, khoảng trống nhỏ nhất giữa các phần mang điện có mức cách điện khác nhau, phải ít nhất bằng
Câu 9. Trạm biến áp trên cột, điện áp đến 35kV, máy biến áp phải đặt ở độ cao tối thiểu nào sau đây so với phần mang điện trên mặt đất:
Câu 10. Không cần bảo vệ chống sét đánh trực tiếp đối với TBA điện áp 22-35kV ngoài trời có MBA công suất mỗi máy đến:
Câu 11. Chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của cả lưới điện phân phối:
Câu 12. Khách hàng sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng nhưng có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên có trách nhiệm duy trì hệ số công suất (cosφ) tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện năng theo hợp đồng mua bán điện không nhỏ hơn:
Câu 13. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của phụ tải chiếu sáng công cộng Kđt bằng:
Câu 14. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của phụ tải sinh hoạt Kđt bằng:
Câu 15. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của phụ thương mại dịch vụ, văn phòng hoạt Kđt bằng:
Câu 16. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của phụ thương mại dịch vụ, văn phòng hoạt Kđt bằng:
Câu 17. Không lựa chọn tiết điện dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế trong các trường hợp sau
Câu 18. Để kiểm tra ổn định điện động của thiết bị, thanh dẫn, dây dẫn và kết cấu đỡ trong lưới phân phối điện, phải xét đến các dạng ngắn mạch nào
Câu 19. Lực cơ học do dòng điện ngắn mạch truyền qua thanh dẫn cứng đến cách điện đơn loại đỡ và xuyên không được vượt quá:
Câu 20. Lực cơ học do dòng điện ngắn mạch truyền qua thanh dẫn cứng đến cách điện kép loại đỡ và xuyên không được vượt quá:
Câu 21. Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng khi ngắn mạch, nhiệt độ phát nóng của thanh dẫn đồng khi ngắn mạch không được vượt quá:
Câu 22. Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng khi ngắn mạch, nhiệt độ phát nóng của thanh dẫn nhôm khi ngắn mạch không được vượt quá:
Câu 23. Khi chọn cầu chảy theo khả năng cắt, phải lấy trị số nào sau đây làm dòng điện cắt tính toán:
Câu 24. Thiết bị nào sau đây có thể cắt được dòng điện ngắn mạch
Câu 25. Các thiết bị nào sau cần phải nối đất

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 50 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14B
Câu 2CCâu 15B
Câu 3BCâu 16B
Câu 4DCâu 17D
Câu 5CCâu 18A
Câu 6ACâu 19B
Câu 7CCâu 20D
Câu 8BCâu 21C
Câu 9ACâu 22A
Câu 10CCâu 23A
Câu 11BCâu 24C
Câu 12BCâu 25D
Câu 13A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X