Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 46 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 46 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Vận tốc gió tối đa trong các phòng ở của nhà chung cư về mùa đông là:
Câu 2. Hệ thống ĐHKK nào được khuyến khích sử dụng cho các công trình dân dụng có diện tích sàn từ 2000 m2 trở lên để không làm ảnh hưởng đến kiến trúc công trình:
Câu 3. Những phòng nào sau đây không yêu cầu thông gió hút khói:
Câu 4. Đối với hệ thống thông gió tự nhiên và cơ khí, về mùa hè, nhiệt độ tính toán của không khí bên trong phòng không được vượt quá 3°C so với:
Câu 5. Bội số trao đổi không khí dùng thiết kế hệ thống thông gió cơ khí cho gara ngầm là:
Câu 6. Giải pháp nào sau đây áp dụng cho hệ thống thông gió – ĐHKK là tiết kiệm năng lượng nhất:
Câu 7. Vận tốc gió tối đa trong trường hợp thông gió tự nhiên hoặc thông gió cơ khí trong nhà dân dụng là:
Câu 8. Vận tốc gió tối đa trong trường hợp thông gió tự nhiên hoặc thông gió cơ khí trong nhà công nghiệp là:
Câu 9. Thông số tính toán của không khí ngoài trời dùng để thiết kế thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí về mùa hè là:
Câu 10. Thông số tính toán của không khí ngoài trời dùng để thiết kế thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí về mùa đông là:
Câu 11. Thông số tính toán của không khí ngoài trời dùng để thiết kế ĐHKK theo cấp I có số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là:
Câu 12. Thông số tính toán của không khí ngoài trời dùng để thiết kế ĐHKK theo cấp II có số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là:
Câu 13. Thông số tính toán của không khí ngoài trời dùng để thiết kế ĐHKK theo cấp III có số giờ cho phép không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà là:
Câu 14. Hệ thống ĐHKK trung tâm với bộ xử lý không khí AHU được khuyến khích sử dụng cho các phòng:
Câu 15. Tổ chức thông gió với áp suất dư dương cho các phòng:
Câu 16. Trong các phòng có sinh bụi, các miệng thổi gió có thể được bố trí:
Câu 17. Vận tốc gió tối đa tại các phòng ở của nhà chung cư về mùa hè là:
Câu 18. Cần thông gió áp suất dư dương cho:
Câu 19. Các tuyến ống không được phép đi qua gian máy thông gió:
Câu 20. Đường ống gió có tiết diện hình gì được ưu tiên lựa chọn khi thiết kế và thi công:
Câu 21. Đường ống gió bằng vật liệu không cháy phải được sử dụng cho:
Câu 22. Khi thiết kế TG-ĐHKK phải đảm bảo các điều kiện sau:
Câu 23. Đối với nhà ở, phải bố trí thông gió hút thải cục bộ cho:
Câu 24. Nhiệt dung riêng của không khí khô là:
Câu 25. Nhiệt dung riêng của nước là:

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 46 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14D
Câu 2BCâu 15D
Câu 3ACâu 16A
Câu 4CCâu 17B
Câu 5BCâu 18D
Câu 6ACâu 19D
Câu 7BCâu 20A
Câu 8DCâu 21D
Câu 9CCâu 22D
Câu 10CCâu 23C
Câu 11CCâu 24B
Câu 12BCâu 25C
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X