Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 45 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 45 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Nhận định nào dưới đây mô tả hệ thống làm lạnh giải nhiệt bằng nước:
Câu 2. Mục đích sử dụng biểu đồ I-d trong tính toán thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí?
Câu 3. Trong các phòng có sinh bụi, các miệng thổi gió có thể được bố chí:
Câu 4. Bội số trao đổi không khí khi hệ thống thông gió cho gara ô tô của nhà chung cư vận hành thông thường phải đảm bảo không nhỏ hơn:
Câu 5. Độ kín của đường ống gió cấp K (kín) được áp dụng cho các trường hợp:
Câu 6. Đối với nhà ở, phải bố trí thông gió hút thải cục bộ cho:
Câu 7. Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện tích lớn hơn 3000 m2, diện tích vùng khói được qui định có diện tích không lớn hơn:
Câu 8. Hệ số trao đổi không khí không khi hệ thống thông gió cho gara ô tô của nhà chung cư vận hành ở chế độ thông gió hút khói không nhỏ hơn:
Câu 9. Đối với nhà văn phòng, phải bố trí thông gió hút thải cục bộ cho:
Câu 10. Nhận định nào dưới đây về khối lượng riêng của không khí ẩm là đúng:
Câu 11. Bội số trao đổi không khí dùng thiết kế hệ thống thông gió cơ khí cho gara ngầm đối với lối ra vào, nơi các xe xếp hàng mà vẫn nổ máy là:
Câu 12. Nhận định nào sau đây đúng với thiết bị lọc không khí dùng trong bộ xử lý AHU trong hệ thống điều hòa không khí:
Câu 13. Độ dư áp suất không khí của các hệ thống thông gió tăng áp ở các giếng thang máy, ở các cầu thang bộ N2, và các khoang đệm cầu thang bộ N3 là:
Câu 14. Giá trị tổng truyền nhiệt cực đại cho phép của kết cấu tường bao che bên ngoài là:
Câu 15. Những phòng nào sau đây không yêu cầu thông gió hút khói:
Câu 16. Giá trị tổng truyền nhiệt cực đại cho phép của kết cấu mái bằng:
Câu 17. Chỉ số truyền nhiệt tổng của kết cấu tường bao che bên ngoài phải đảm bảo không vượt qua:
Câu 18. Chỉ số truyền nhiệt tổng của kết cấu mái phải đảm bảo không vượt qua:
Câu 19. Chỉ số hiệu quả COP tối thiểu của máy điều hòa không khí 1 cụm là:
Câu 20. Chỉ số hiệu quả COP tối thiểu của máy chiller chạy điện giải nhiệt bằng không khí là:
Câu 21. Hiệu suất tối thiểu của các bộ đun nước nóng tức thời dùng khí đốt là:
Câu 22. Một bơm nhiệt có chỉ số hiệu quả năng lượng COP bằng 3 sinh ra 750 kW nhiệt. Vậy công suất điện máy nén thiết bị bơm nhiệt là:
Câu 23. Điều gì xảy ra khi tháp giải nhiệt vận hành:
Câu 24. Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5687:2010 được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK) cho:
Câu 25. Khi thiết kế TG-ĐHKK phải đảm bảo các điều kiện sau:

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 45 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 14A
Câu 2DCâu 15C
Câu 3ACâu 16C
Câu 4BCâu 17B
Câu 5DCâu 18B
Câu 6CCâu 19B
Câu 7DCâu 20B
Câu 8CCâu 21C
Câu 9DCâu 22C
Câu 10CCâu 23C
Câu 11DCâu 24D
Câu 12DCâu 25D
Câu 13D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X