Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 43 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 43 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Áp lực nước lớn nhất tại dụng cụ vệ sinh của hệ thống cấp nước trong nhà lớn nhất khi nào?
Câu 2. Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước bên trong theo:
Câu 3. Trong trường hợp nào thì được phép hút nước trực tiếp từ mạng lưới cấp bên ngoài để cấp nước trực tiếp đến các thiết bị vệ sinh trong công trình?
Câu 4. Khi nào thì có thể thiết kế kết hợp hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước chữa cháy trong công trình?
Câu 5. Tiêu chuẩn nước cấp cho cán bộ trụ sở cơ quan hành chính là:
Câu 6. Độ đầy (h/d) lớn nhất cho phép của ống thoát nước thải trong nhà phụ thuộc vào đường kính ống nhưng không nhỏ hơn:
Câu 7. Khi nào thì làm giếng chuyển bậc trên hệ thống thoát nước ngoài nhà?
Câu 8. Khi nào thì làm giếng thăm trên hệ thống thoát nước ngoài nhà?
Câu 9. Sử dụng van giảm áp nhằm mục đích gì?
Câu 10. Áp lực tự do cần thiết ở các thiết bị sản xuất là bao nhiêu?
Câu 11. Quy chuẩn 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt áp dụng cho những đối tượng nào?
Câu 12. Vận tốc lớn nhất của dòng nước thải trong cống bằng kim loại:
Câu 13. Vận tốc lớn nhất của dòng nước thải trong cống phi kim loại:
Câu 14. Bể điều hòa nước thải là:
Câu 15. Bùn hoạt tính là:
Câu 16. Chiều dài tối đa của đường ống kể từ ống đứng thoát nước hay ống thông tắc đến tâm giếng thăm là:
Câu 17. Đường kính ống thoát nước trong nhà nối với hệ thống thoát nước bên ngoài không nhỏ hơn:
Câu 18. Ống hút của máy bơm nước thải:
Câu 19. Đường kính của mỗi trục ống đứng thoát nước:
Câu 20. Hệ số dùng nước không điều hòa ngày là:
Câu 21. Hệ số dùng nước không điều hòa giờ là:
Câu 22. Lượng nước bổ sung cho bể bơi trong ngày đêm được tính:
Câu 23. Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt được lấy theo:
Câu 24. Độ dốc tối thiểu của ống nhánh thoát nước hướng về ống đứng là:
Câu 25. Việc nghiệm thu hệ thống cấp nước bên trong công trình được tiến hành khi:

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 43 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2BCâu 15D
Câu 3DCâu 16B
Câu 4CCâu 17D
Câu 5ACâu 18C
Câu 6BCâu 19B
Câu 7DCâu 20B
Câu 8DCâu 21C
Câu 9DCâu 22B
Câu 10DCâu 23A
Câu 11CCâu 24A
Câu 12CCâu 25D
Câu 13B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X