Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 36 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 36 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Hãy cho biết chiều dài cốt thép chờ với đường kính là d và sử dụng mối nối bằng dây thép buộc.
Câu 2. Trong dầm bê tông dự ứng lực căng trước sử dụng từng tao xoắn kéo thẳng, một số tao cáp được bọc chống dính bám ở hai đầu. Số lượng tao cáp được bọc này cho phép tối đa là bao nhiêu?
Câu 3. Chiều dày bảo vệ đối với cốt thép trong điều kiện môi trường khô cạn bình thường tối thiểu là bao nhiêu?
Câu 4. Chiều dày bảo vệ đối với cốt thép đứng của cọc khoan nhồi được chọn là bao nhiêu?
Câu 5. Trong dầm bê tông hàm lượng cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường được giới hạn theo tỉ số giữa khoảng cách thớ chịu nén của bê tôngc đến trục trung hòa và khoảng cách hữu hiệu của cốt thép chịu kéo dc. Hãy cho biết giới hạn này bằng bao nhiêu?
Câu 6. Giới hạn ứng suất của tao cáp dự ứng lực tự chùng thấp ở trạng thái giới hạn sử dụng sau khi xảy ra ra toàn bộ mất mát ứng suất fpe được qui định như thế nào?
Câu 7. Mô đun đàn hồi của bê tông có cường độ nén qui định ở thời điểm 28 ngày tuổi là f’c được xác định theo công thức:
Câu 8. Cường độ chịu kéo khi uốn fr của bê tông nặng được tính theo cường độ chịu nén fc’. Hãy cho biết công thức xác định cường độ fr
Câu 9. Trong dầm bê tông lắp ghép sử dụng đá 1x2, cốt đai đứng của sườn dầm có đường kính danh định là 14mm, tại khu vực đầu dầm cự li tối thiểu giữa các thanh cốt đai được phép bố trí là bao nhiêu?
Câu 10. Cự li tối đa của cốt thép cấu tạo bố trí trong dầm bê tông được qui định như thế nào?
Câu 11. Cự li giữa các tao cáp đơn đường kính 12,7mm bố trí trong dầm bê tông dự ứng lực chế tạo theo công nghệ căng trước, bê tông đá 1x2 được bố trí tối thiểu là bao nhiêu?
Câu 12. Hãy cho biết giới hạn chảy Fy của thép kết cấu sử dụng cho dầm cầu.
Câu 13. Đối với dầm thép liên hợp các đặc trưng hình học để tính độ võng được xét như thế nào?
Câu 14. Sức kháng uốn theo trạng thái giới hạn cường độ của kết cấu nhịp dầm thép là gì?
Câu 15. Hãy cho biết qui cách bố trí các cọc BTCT tiết diện a×a trong mặt bằng bệ móng.
Câu 16. Hãy cho biết cách tính tác dụng của xe tải thiết kế lên tường thân của mố chữ U bê tông cốt thép?
Câu 17. Đường thủy nội địa được phân cấp theo
Câu 18. Chiều sâu chạy tầu trên luồng được tính từ
Câu 19. Khoảng dừng của tầu có thể xác định sơ bộ từ
Câu 20. Công trình luồng hàng hải được phân thành:
Câu 21. Chiều sâu nước trước bến được tính từ:
Câu 22. Nguyên tắc xác định cấp công trình thủy lợi dựa vào?
Câu 23. Lập Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình phải căn cứ vào?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 36 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13C
Câu 2CCâu 14C
Câu 3DCâu 15C
Câu 4CCâu 16D
Câu 5CCâu 17A
Câu 6CCâu 18B
Câu 7CCâu 19A
Câu 8DCâu 20A
Câu 9BCâu 21C
Câu 10DCâu 22A
Câu 11BCâu 23B
Câu 12C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X