Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 22 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 22 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gồm các hệ thống nào?
Câu 2. Đất được lựa chọn để xây dựng đô thị phải đáp ứng những yêu cầu điều kiện tự nhiên nào dưới đây?
Câu 3. Theo Quy chuẩn xây dựng QCXDVN01-2008, chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng đơn vị ở quy định như thế nào?
Câu 4. Các công trình dịch vụ đô thị như nhà trẻ, trường học, bệnh viện cần được bố trí như thế nào?
Câu 5. Chỉ tiêu diện tích đất cho các công trình trường tiểu học trong đơn vị ở tối thiểu như thế nào?
Câu 6. Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa cho phép của đơn vị ở là bao nhiêu?
Câu 7. Mật độ xây dựng gộp (brut- tô) tối đa của khu công viên công cộng là bao nhiêu?
Câu 8. Quy định về sử dụng đất đối với các công trình giáo dục trong Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị?
Câu 9. Trong nội dung Thiết kế đô thị của đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cần đáp ứng yêu cầu về quản lý kiến trúc đô thị?
Câu 10. Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa cho phép của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà vườn, biệt thự…) có diện tích 75 m2 theo QCXDVN01-2008 ?
Câu 11. Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa cho phép (theo QCXDVN01-2008) của các công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT, chợ trong các khu vực xây dựng mới là bao nhiêu?
Câu 12. Theo QCXDVN01-2008, kích thước tối thiểu của lô đất xây dựng nhà ở gia đình tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20 m quy định là bao nhiêu?
Câu 13. Trong quy hoạch nông thôn, việc phát triển đất để mở rộng các điểm dân cư nông thôn phải tuân thủ quy định nào?
Câu 14. Những công trình dịch vụ đô thị nào dưới đây không thuộc cấp quản lý đơn vị ở?
Câu 15. Đường giao thông chính của đô thị có được xuyên cắt qua đơn vị ở không?
Câu 16. Bán kính phục vụ của công trình dịch vụ cấp I và vườn hoa sân chơi trong đơn vị ở là bao nhiêu?
Câu 17. Chỉ giới xây dựng là gì?
Câu 18. Đất ở trong lô đất xây dựng nhà chung cư là gì?
Câu 19. Chỉ giới đường đỏ là gì?
Câu 20. Các công trình dịch vụ đô thị phục vụ trong đơn vị ở (trường học, chợ…) cần đảm bảo bán kính phục vụ là bao nhiêu?
Câu 21. Chỉ tiêu sử dụng đất ở (các lô đất ở gia đình) cho các điểm dân cư nông thôn?
Câu 22. Khoảng lùi tối thiểu giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng đối với công trình có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng 16m là bao nhiêu?
Câu 23. Độ đậm của nét thể hiện trên bản vẽ theo thứ tự: đường chu vi mặt cắt; Nét hiện của mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng; đường kích thước, đường dóng; đường trục, đường tin theo các thứ tự:
Câu 24. Kích thước khổ bản vẽ trong hồ sơ thiết kế được quy định thống nhất:
Câu 25. Chỉ giới đường đỏ là gì:

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 22 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14B
Câu 2DCâu 15A
Câu 3DCâu 16A
Câu 4CCâu 17A
Câu 5ACâu 18A
Câu 6BCâu 19B
Câu 7ACâu 20B
Câu 8CCâu 21B
Câu 9ACâu 22A
Câu 10BCâu 23D
Câu 11ACâu 24A
Câu 12ACâu 25A
Câu 13A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X