Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 15 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 15 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Tại sao khi lấy mẫu nguyên trạng để thí nghiệm người ta lại phải quy định kích thước đường kính tối thiểu và chiều dài của mẫu:
Câu 2. Người ta chia mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình thành mấy cấp, cấp nào là phức tạp nhất:
Câu 3. Độ ẩm giới hạn dẻo của đất loại sét có kết cấu bị phá hủy là độ ẩm của đất khi chuyển trạng thái từ:
Câu 4. Độ ẩm giới hạn chảy của đất loại sét có kết cấu bị phá hủy là độ ẩm của đất khi chuyển trạng thái từ:
Câu 5. Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào được sử dụng để phân loại và gọi tên đất loại sét:
Câu 6. Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào được sử dụng để đánh giá trạng thái của đất loại sét:
Câu 7. Khi chọn phương pháp khoan khảo sát địa chất công trình cần phải đáp ứng được các yêu cầu chủ yếu nào:
Câu 8. Trong quá trình khoan, những trường hợp nào phải tiến hành gia cố thành lỗ khoan bằng ống chống:
Câu 9. Mẫu lưu được lấy trong quá trình khoan khảo sát địa chất công trình được sử dụng để giải quyết nhiệm vụ gì:
Câu 10. Tất cả các lỗ khoan sau khi khoan xong đều phải được thực hiện công tác nghiệm thu gồm các nội dung sau:
Câu 11. Những nội dung công việc cần thực hiện trước khi tiến hành lấy mẫu nước trong hố khoan:
Câu 12. Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh cho phép giải quyết các nhiệm vụ gì của công tác khảo sát địa chất công trình:
Câu 13. Phương pháp thí nghiệm đổ nước trong hố đào của A. K. Bôndưrep sử dụng mấy vòng chắn bằng thép để đổ nước:
Câu 14. Phương pháp thí nghiệm đổ nước trong hố đào của N.X. Netxterop sử dụng mấy vòng chắn bằng thép để đổ nước:
Câu 15. Để bố trí công trình có thể sử dụng các phương pháp nào?
Câu 16. Bố trí công trình được thực hiện theo trình tự nào:
Câu 17. Các bản vẽ thiết kế cần thiết cần giao cho nhà thầu gồm:
Câu 18. Yêu cầu độ chính xác công trình phụ thuộc vào:
Câu 19. Có mấy cấp chính xác khi bố trí công trình:
Câu 20. Cấp chính xác bố trí công trình cấp 3 có đặc trưng độ chính xác như thế nào:
Câu 21. Nếu chiều cao mặt bằng thi công xây dựng từ 60 đến 100m thì sai số trung phương xác định độ cao trên mặt bằng thi công xây dựng so với mặt bằng gốc là bao nhiêu?
Câu 22. Độ chính xác của công tác đo đạc kiểm tra kích thước hình học và đo vẽ hoàn công không được lớn hơn:
Câu 23. Sai số giới hạn cho phép khi đo chuyển dịch ngang đối với công trình xây dựng trên nền đất cát, đất sét và các loại đất chịu nén khác:
Câu 24. Sai số cho phép đo độ nghiêng của ống khói, tháp cột cao không vượt quá:
Câu 25. Trên khu vực thành phố và công nghiệp lưới trắc địa đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn được thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu nào?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 15 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14A
Câu 2BCâu 15D
Câu 3CCâu 16C
Câu 4BCâu 17D
Câu 5CCâu 18D
Câu 6BCâu 19C
Câu 7DCâu 20C
Câu 8DCâu 21C
Câu 9CCâu 22A
Câu 10DCâu 23B
Câu 11DCâu 24C
Câu 12DCâu 25D
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X