Đề minh hoạ 2021 môn Hoá kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Trọn bộ đề thi minh hoạ môn Hoá học năm 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia có đáp án chi tiết cho từng câu.

Câu 3. Nguyên tắc điều chế kim loại là

A. khử ion kim loại thành nguyên tử.

B. oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử.

C. khử nguyên tử kim loại thành ion.

D. oxi hóa nguyên tử kim loại thành ion.

Câu 10. Công thức của sắt(II) sunfat là

A. FeS.

B. FeSO4.

C. Fe2(SO4)3.

D. FeS2.

Câu 14. Chất nào sau đây là axit béo?

A. Axit panmitic.

B. Axit axetic.

C. Axit fomic.

D. Axit propionic.

Câu 15. Chất nào sau đây là đisaccarit?

A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Tinh bột.

D. Xenlulozơ.

Câu 18. Phân tử polime nào sau đây có chứa nitơ?

A. Polietilen.

B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(metyl metacrylat).

D. Poliacrilonitrin.

Câu 20. Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng?

A. CH4 và C2H4.

B. CH4 và C2H6.

C. C2H4 và C2H6.

D. C2H2 và C4H4.

Câu 26. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp etyl propionat và etyl fomat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. 1 muối và 1 ancol.

B. 2 muối và 2 ancol.

C. 1 muối và 2 ancol.

D. 2 muối và 1 ancol.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Sợi bông, tơ tằm đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh.

D. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 40. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ rồi để yên.
Phát biểu nào sau đây về thí nghiệm trên sai?

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

B. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

C. Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra.

D. Trong thí nghiệm trên, có xảy ra phản ứng xà phòng hoá chất béo.

đáp án Đề minh hoạ 2021 môn Hoá kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21C
Câu 2BCâu 22D
Câu 3ACâu 23D
Câu 4CCâu 24B
Câu 5ACâu 25C
Câu 6ACâu 26D
Câu 7BCâu 27A
Câu 8DCâu 28C
Câu 9ACâu 29B
Câu 10BCâu 30B
Câu 11DCâu 31D
Câu 12CCâu 32C
Câu 13BCâu 33C
Câu 14ACâu 34A
Câu 15BCâu 35C
Câu 16BCâu 36B
Câu 17DCâu 37C
Câu 18DCâu 38C
Câu 19ACâu 39D
Câu 20BCâu 40A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X