Câu hỏi trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng - Đề số 10

Bộ đề trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng có đáp án số 10 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. ROA (Return on Asset) là một trong các chỉ số quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thu nhập của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng nhất: (ROA-tỷ suất lợi nhuận = lợi nhuận ròng/tổng tài sản)
Câu 2. Nội dung nào dưới đây diễn tả đúng vai trò của các định chế tài chính trung gian?
Câu 3. Lãi suất tăng sẽ ….. chi phí huy động vốn và …. thu nhập từ các tài sản tài chính của ngân hàng.
Câu 4. Việc NHNN Việt Nam phát hành tiền xu và tiền Polymer là dấu hiệu của:
Câu 5. Nguồn vốn chủ sở hữu:
Câu 6. Ngân hàng mua USD, bán DEM cho khách hàng, để tránh rủi ro, về tỷ giá, ngân hàng phải:
Câu 7. Các công ty mua hoặc bán hợp đồng kỳ hạn là để:
Câu 8. Nếu tỷ lệ lạm phát ở Mỹ cao hơn ở VN thì khi những điều kiện khác không thay đổi, đồng tiền Việt Nam sẽ:
Câu 9. Một thư tín dụng chuyển nhượng có thể được chuyển nhượng:
Câu 10. L/C ghi ngày phát hành sau ngày on board không được chấp thuận đúng hay sai?
Câu 11. Thư tín dụng L/C là:
Câu 12. Một hợp đồng quyền chọn mua hoặc bán bao gồm những nội dung chính nào?
Câu 13. Tham gia thanh toán chuyển tiền trong thanh toán quốc tế gồm các chủ thể nào?
Câu 14. Tham gia thanh toán uỷ thác thu trong thanh toán quốc tế gồm các chủ thể nào?
Câu 15. Thế nào là thẻ ngân hàng?
Câu 16. Thế nào là lệnh thanh toán?
Câu 17. Tài khoản thanh toán bị đóng trong các trường hợp nào?
Câu 18. Tài khoản thanh toán bị phong toả một phần hay toàn bộ số tiền trong các trường hợp nào?
Câu 19. Khi quyết định mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng, khách hàng thường quan tâm đến các yếu tố nào?
Câu 20. Thế nào là chứng từ thanh toán trong thanh toán không dùng tiền mặt?
Câu 21. Thanh toán không dùng tiền mặt có những đặc trưng nào?
Câu 22. Quy trình cho vay hợp vốn gồm những nội dung nào?
Câu 23. Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn là gì?
Câu 24. Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn là gì?
Câu 25. Ở Việt Nam thì một giao dịch cho thuê vận hành được xác định khi nào?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng - Đề số 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2DCâu 15A
Câu 3ACâu 16A
Câu 4DCâu 17D
Câu 5BCâu 18D
Câu 6BCâu 19D
Câu 7DCâu 20A
Câu 8ACâu 21D
Câu 9ACâu 22D
Câu 10DCâu 23D
Câu 11DCâu 24D
Câu 12CCâu 25C
Câu 13D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X