Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính ngân hàng - Đề số 19

Bộ đề trắc nghiệm môn Tài chính ngân hàng có đáp án số 19 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một phát biểu chính xác?
Câu 2. Quản lý dự trữ ngoại hối của quốc gia gồm những nội dung nào?
Câu 3. Phát biểu nào về quỹ dự trữ phát hành của NHTW sau đây là đúng?
Câu 4. Nghiệp vụ phát hành tiền của NHTW gồm những nội dung nào?
Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là phát biểu đúng về phân loại hối phiếu thương mại?
Câu 6. Yếu tố nào là yếu tố không bắt buộc phải có khi phát hành hối phiếu?
Câu 7. Ngân hàng đối phó với rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ bằng cách nào?
Câu 8. Ngày nay NHTW phát hành tiền vào lưu thông dựa trên những cơ sở nào?
Câu 9. Rủi ro thanh khoản của NHTM do những nguyên nhân nào?
Câu 10. Phát biểu nào về rủi ro thanh khoản của NHTM dưới đây là chính xác?
Câu 11. Vốn pháp định của NHTM do ai quy định?
Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
Câu 13. Nguồn vốn huy động nào của NHTM có lãi suất thấp nhất?
Câu 14. Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
Câu 15. Phát biểu nào dưới đây về vốn điều lệ của từng loại ngân hàng thương mại là đúng?
Câu 16. Thế nào là cho vay thế chấp bằng bất động sản?
Câu 17. Thế nào là thời hạn trả nợ?
Câu 18. Những yếu tố cấu thành lãi suất cho vay bao gồm những yếu tố nào?
Câu 19. Các hình thức cho thuê tài chính gồm những hình thức nào?
Câu 20. Tổng số tiền tài trợ cho thuê bao gồm những chi phí nào?
Câu 21. Việc xác định thời hạn thuê được dựa trên các cơ sở nào?
Câu 22. Thế nào là cho thuê vận hành?
Câu 23. Ở Việt Nam thì một giao dịch cho thuê vận hành được xác định khi nào?
Câu 24. Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn là gì?
Câu 25. Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn là gì?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính ngân hàng - Đề số 19

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2DCâu 15A
Câu 3DCâu 16A
Câu 4DCâu 17A
Câu 5DCâu 18C
Câu 6BCâu 19C
Câu 7DCâu 20B
Câu 8DCâu 21D
Câu 9DCâu 22C
Câu 10DCâu 23C
Câu 11DCâu 24D
Câu 12ACâu 25D
Câu 13C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X