Bộ câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại số 3

Bộ đề trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án số 3 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Các chủ thể tham gia thanh toán liên ngân hàng điện tử bao gồm những thành viên nào?
Câu 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế chủ yếu gồm những phương tiện nào?
Câu 3. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu là gì?
Câu 4. Những nội dung chủ yếu của thư tín dụng là gì?
Câu 5. Có các loại thư TD nào?
Câu 6. Tham gia thanh toán L/C gồm những bên nào?
Câu 7. Giao dịch giao ngay là gì?
Câu 8. Giao dịch kỳ hạn là gì?
Câu 9. Khi điểm kỳ hạn mua nhỏ hơn điểm kỳ hạn bán thì tỷ giá có kỳ hạn được xác định như thế nào?
Câu 10. Khi điểm kỳ hạn mua lớn hơn điểm kỳ hạn bán thì tỷ giá có kỳ hạn được xác định như thế nào?
Câu 11. Thế nào là giao dịch hợp đồng tương lai?
Câu 12. Giao dịch tiền tệ tương lai có những đặc điểm gì?
Câu 13. Thế nào là ngang giá quyền chọn?
Câu 14. Thế nào là được giá quyền chọn?
Câu 15. Có các phương thức giao dịch ngoại tệ nào?
Câu 16. Bảo lãnh ngân hàng là gì?
Câu 17. Căn cứ vào mục đích bảo lãnh thì có những loại bảo lãnh nào?
Câu 18. Các tài liệu khách hàng phải xuất trình để NH xét duyệt bảo lãnh là gì?
Câu 19. Nội dung văn bản bảo lãnh chứa đựng các yếu tố cơ bản nào?
Câu 20. Có các nghiệp vụ kinh doanh vàng bạc, đá quý nào?
Câu 21. Khi kinh doanh chứng khoán các NHTM cần thực hiện những nội dung gì?
Câu 22. Có các loại dịch vụ ủy thác nào?
Câu 23. Có các loại dịch vụ thông tin tư vấn nào đối với NHTM?
Câu 24. Rủi ro TD thường do những nguyên nhân chủ yếu nào?
Câu 25. ó các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro TD nào?

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại số 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 14B
Câu 2ACâu 15D
Câu 3DCâu 16D
Câu 4CCâu 17C
Câu 5BCâu 18D
Câu 6DCâu 19C
Câu 7CCâu 20B
Câu 8DCâu 21D
Câu 9ACâu 22D
Câu 10BCâu 23D
Câu 11DCâu 24C
Câu 12CCâu 25D
Câu 13A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X