Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự - Đề số 9

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật dân sự có đáp án số 9 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Khi hết thời hiệu khởi kiện chủ thể có thể yêu cầu tòa án gia hạn thời hiệu khởi kiện nếu người đó không thể khởi kiện được vì những lí do khách quan.
Câu 2. Chỉ có chủ sở hữu tài sản gốc mới có quyền xác lập quyền sở hữu với hoa lợi, lợi tức.
Câu 3. Tài sản gốc chỉ có thể sinh ra hoa lợi hoặc lợi tức.
Câu 4. Chiếm hữu ngay tình là chiếm hữu công khai không giấu giếm.
Câu 5. Tài sản được hình thành từ sát nhập là tài sản thuộc hình thức sở hữu chung.
Câu 6. Khi một người phát hiện ra tài sản một người đánh rơi, bỏ quên thì sẽ được xác lập quyền sở hữu với toàn bộ tài sản đó khi đã hết thời hạn chiếm hữu quản lí theo quy định.
Câu 7. Khi một trong các đồng sở hữu chung chết thì tài sản của họ trong khối tài sản chung được mang ra chia thừa kế.
Câu 8. Khi quyền sở hữu của chủ thể này chấm dứt sẽ làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thể khác.
Câu 9. Khi tài sản bị xâm phạm quyền sở hữu thì chủ sở hữu chỉ có thể áp dụng một trong 3 phương thức kiện dân sự để bảo vệ.
Câu 10. Khi một bất động sản của chủ sở hữu bị vây bọc thì chủ sở hữu có quyền mở lối đi qua bất kỳ một bất động sản liến kề nào khác.
Câu 11. Di sản chia thừa kế là tất cả tài sản mà cá nhân người chết để lại.
Câu 12. Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2015 được quy định như thế nào?
Câu 13. Việc hạn chế quyền dân sự được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?
Câu 14. Việc áp dụng tập quán được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?
Câu 15. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về giới hạn việc thực hiện quyền dân sự?
Câu 16. Việc tự bảo vệ quyền dân sự được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?
Câu 17. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về bồi thường thiệt hại khi quyền dân sự bị xâm phạm?
Câu 18. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, Toà án có được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng hay không?
Câu 19. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền hay không?
Câu 20. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì?
Câu 21. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là gì?
Câu 22. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về mất năng lực hành vi dân sự?
Câu 23. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về quyền xác định lại giới tính?
Câu 24. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về nơi cư trú của cá nhân?
Câu 25. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tuyên bố mất tích?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự - Đề số 9

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2BCâu 15B
Câu 3BCâu 16A
Câu 4BCâu 17C
Câu 5BCâu 18A
Câu 6BCâu 19B
Câu 7BCâu 20C
Câu 8BCâu 21A
Câu 9BCâu 22A
Câu 10BCâu 23B
Câu 11BCâu 24A
Câu 12ACâu 25A
Câu 13B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X