Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự - Đề số 1

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật dân sự có đáp án số 1 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Có mấy nguyên tắc cơ bản của pháp Luật Dân sự?
Câu 2. Tập quán pháp có thể được áp dụng khi nào?
Câu 3. Phương thức nào sau đây được coi là phương thức bảo vệ quyền dân sự?
Câu 4. Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 5. Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 6. Nhận định sau đây là đúng hay sai: Người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể mua bán nhà nếu có tiền.
Câu 7. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu 8. Hãy chỉ ra các nhận định sai?
Câu 9. Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 10. Đăng ảnh của người khác phải được người đó đồng ý và phải trả thù lao
Câu 11. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu 12. Nhận định nào sau đây là đúng nhất.
Câu 13. Tìm nhận định sai trong các nhận định dưới đây:
Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?
Câu 15. Tìm nhận định đúng nhất trong các nhận định dưới đây?
Câu 16. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu 17. Những nhận định nào sau đây đúng?
Câu 18. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu 19. Giao dịch dân sự có thể được lập bằng:
Câu 20. Giao dịch dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì việc giải thích giao dịch dân sự đó có thể được thực hiện theo:
Câu 21. Một trong những hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là:
Câu 22. Định nghĩa nào sau đây là đúng?
Câu 23. Thời hiệu là:
Câu 24. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu 25. Mọi tài sản đều tồn tại ba quyền sở hữu, chiếm hữu và định đoạt?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự - Đề số 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14D
Câu 2CCâu 15A
Câu 3DCâu 16A
Câu 4BCâu 17B
Câu 5CCâu 18C
Câu 6BCâu 19C
Câu 7ACâu 20D
Câu 8DCâu 21C
Câu 9ACâu 22A
Câu 10BCâu 23B
Câu 11CCâu 24D
Câu 12BCâu 25B
Câu 13D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X