Câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu bệnh - Đề số 29

Bộ đề trắc nghiệm môn Giải phẫu bệnh có đáp án số 29 gồm 24 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Tiến triển của viêm phế nang KHÔNG bao gồm:
Câu 2. Bệnh tim bẩm sinh gây tím tái muộn là:
Câu 3. Cơ chế gây tím tái muộn của thông liên thất giai đoạn sớm chủ yếu do:
Câu 4. Viêm dạ dày cấp tính mức độ nhẹ có các đặc điểm sau đây, TRỪ:
Câu 5. Viêm mạn nông KHÔNG có đặc điểm nào sau đây:
Câu 6. Hình ảnh gấp đôi đường viền thấy ở:
Câu 7. Tổn thương nào sau đây, theo anh/chị, thuộc loại tim bẩm sinh gây tím tái muộn:
Câu 8. Dị dạng bẩm sinh của tim gây tím tái sớm hay gặp nhất là:
Câu 9. Trong tứ chứng Fallot, yếu tố quan trọng nhất để tiên lượng là:
Câu 10. Trẻ bị tim bấm sinh có luống thông trái-phải, dễ bị viêm phổi do, ngoại trừ:
Câu 11. Trẻ bị tim bấm sinh có luống thông trái-phải, dễ bị suy tim do, ngoại trừ:
Câu 12. Vị trí lỗ thông liên thất hay gặp nhất là:
Câu 13. Những biến chứng hay gặp ở thông liên thất lỗ lớn:
Câu 14. Thông liên nhĩ thường gặp nhất là:
Câu 15. Tiếng thổi liên tục gặp trong các bệnh tim bẩm sinh sau, ngoại trừ:
Câu 16. Phương pháp điều trị bệnh còn ống động mạch được ưu tiên trong tuần đầu sau sinh:
Câu 17. Tim bẩm sinh do sai lạc nhiễm sắc thể, ngoại trừ:
Câu 18. Tim bẩm sinh do sai lạc nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ nào dưới đây trong số các bệnh tim bẩm sinh:
Câu 19. Dưới đây là một số bệnh tim bẩm sinh do di truyền, ngoại trừ:
Câu 20. Bệnh tim bẩm sinh chung bao gồm, ngoại trừ:
Câu 21. Thông liên nhĩ gây tím tái muộn, do những nguyên nhân nào dưới đây:
Câu 22. Bệnh thông liên thất chiếm tỷ lệ nào trong tổng số các bệnh tim bẩm sinh:
Câu 23. Lỗ thông liên thất hay gặp ở vị trí nào dưới đây:
Câu 24. Thông liên thất gây tím tái muộn, nguyên nhân nào dưới đây đóng vai trò quan trọng nhất:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu bệnh - Đề số 29

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13C
Câu 2ACâu 14B
Câu 3CCâu 15D
Câu 4CCâu 16A
Câu 5DCâu 17D
Câu 6CCâu 18B
Câu 7CCâu 19D
Câu 8DCâu 20B
Câu 9CCâu 21D
Câu 10DCâu 22B
Câu 11ACâu 23A
Câu 12ACâu 24C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X