Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án phần 9 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành PowerPoint 2010

Câu 1. Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện
Câu 2. Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện
Câu 3. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi
Câu 4. Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
Câu 5. Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
Câu 6. Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
Câu 7. PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải
Câu 8. Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
Câu 9. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
Câu 10. Chọn câu sai trong các câu sau:Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
Câu 11. Chọn câu sai trong các câu sau Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
Câu 12. Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến
Câu 13. Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows below thì ta đã
Câu 14. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím
Câu 15. Muốn ẩn thanh công cụ trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải
Câu 16. Muốn chèn một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa vào trong slide ta chọn
Câu 17. Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải
Câu 18. Chọn phát biểu sai:
Câu 19. Âm thanh đưa vào bài trình diễn
Câu 20. Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)
Câu 21. Tạo một Text box chỉ chứa cụm từ “ THI TRẮC NGHIỆM” nếu muốn dùng cụm từ này làm nhãn để thực hiện liên kết đến tập tin “BTTN.XVL” thì làm cách nào sau đây không đúng?
Câu 22. Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?
Câu 23. Muốn chữ “Powerpoint” trong một văn bản định dạng thành “Powerpoint” ta:
Câu 24. Lệnh từ tổ hợp phím CTRL+N trong chương trình Microsoft Powerpoint nhằm để:
Câu 25. Vào Transition ->tích vào after-> gõ vào 00:05 giây, bấm Apply to all slide sẽ thực hiện được lệnh trình chiếu:

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 9

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14A
Câu 2BCâu 15C
Câu 3CCâu 16B
Câu 4CCâu 17C
Câu 5CCâu 18B
Câu 6ACâu 19C
Câu 7ACâu 20A
Câu 8ACâu 21A
Câu 9DCâu 22C
Câu 10ACâu 23C
Câu 11ACâu 24D
Câu 12DCâu 25A
Câu 13B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X