Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án phần 8 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành PowerPoint 2010

Câu 1. Trong Powerpoint để chèn một nút hành động trên một Slide ta thực hiện:
Câu 2. Trong Powerpoint để bắt đầu trình diễn một Slide Show ta thực hiện:
Câu 3. Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
Câu 4. Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất.
Câu 5. Bạn có thể đổi m u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:
Câu 6. Phần mở rộng của power point là gì?
Câu 7. Các slide của presentation có thể được xem dưới mấy dạng khác nhau:
Câu 8. Slide color scheme là gì?
Câu 9. Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
Câu 10. Thao tác chọn File -> Close dùng để
Câu 11. Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?
Câu 12. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải
Câu 13. Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là
Câu 14. Để lưu mới một tập tin đang mở mà không mất đi tập tin cũ, ta có thể
Câu 15. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím
Câu 16. Thao tác chọn File -> Open là để
Câu 17. Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để
Câu 18. Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng
Câu 19. Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải
Câu 20. Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải
Câu 21. Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu 22. Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?
Câu 23. Muốn sao chép một phần của đoạn văn bản trong một Text Box, ta phải
Câu 24. Thao tác chọn slide ->nhấn chuột phải -> Delete Slide là để
Câu 25. Khi thực hiện thao tác chọn Insert ->Media -> sound người sử dụng

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14B
Câu 2DCâu 15B
Câu 3BCâu 16A
Câu 4CCâu 17B
Câu 5ACâu 18C
Câu 6CCâu 19B
Câu 7ACâu 20C
Câu 8ACâu 21C
Câu 9ACâu 22A
Câu 10CCâu 23A
Câu 11ACâu 24A
Câu 12ACâu 25B
Câu 13C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X