Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án phần 4 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành PowerPoint 2010

Câu 1. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện:
Câu 2. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:
Câu 3. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
Câu 4. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện:
Câu 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:
Câu 6. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:
Câu 7. Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:
Câu 8. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,... ta thực hiện:
Câu 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:
Câu 10. Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
Câu 11. Thao tác chọn File -> Close dùng để
Câu 12. Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?
Câu 13. Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím
Câu 14. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải
Câu 15. Để định dạng dòng chữ "Giáo án điện tử" thành "Giáo án điện tử" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là
Câu 16. Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể
Câu 17. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím
Câu 18. Thao tác chọn File -> Open là để
Câu 19. Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để
Câu 20. Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng
Câu 21. Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải
Câu 22. Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải
Câu 23. Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu 24. Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?
Câu 25. Muốn sao chép một phần của đoạn văn bản trong một Text Box, ta phải

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 4

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2CCâu 15C
Câu 3DCâu 16A
Câu 4ACâu 17B
Câu 5BCâu 18A
Câu 6ACâu 19B
Câu 7CCâu 20C
Câu 8DCâu 21B
Câu 9ACâu 22C
Câu 10ACâu 23D
Câu 11CCâu 24A
Câu 12ACâu 25C
Câu 13B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X