Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án phần 3 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành PowerPoint 2010

Câu 1. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và
Câu 2. Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:
Câu 3. Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
Câu 4. Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
Câu 5. PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải
Câu 6. Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
Câu 7. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
Câu 8. Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint
Câu 9. Muốn tạo đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và
Câu 10. Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
Câu 11. Nếu đang soạn thảo trên Powerpoint, tự thấy qua một số các thao tác đều không đạt yêu cầu (sai nhiều) cần phải trở lại trước đó (phục hồi: undo) ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây là tốt nhất ?
Câu 12. Chèn 1 đoạn nhạc vào Slide và chọn kiểu chạy cho đoạn nhạc “ Play across slides” nghĩa là:
Câu 13. Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây
Câu 14. Mở chương trình Microsoft PowerPoint, làm xong giáo án, lưu trữ vào My Doccuments của máy ta chọn lệnh nào sau đây:
Câu 15. Để mở một bài trình chiếu Powerpoint đã soạn trước đó ta thực hiện:
Câu 16. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines
Câu 17. Để tất cả các chữ trong một textbox đều là chữ hoa hay kí tự đầu tiên chữ hoa ... ta chọn:
Câu 18. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta:
Câu 19. Câu 4. Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến
Câu 20. Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)
Câu 21. Để chọn một đối tượng trên 1 Slide ta sử dụng thao tác nào sau đây?
Câu 22. Âm thanh đưa vào bài trình diễn
Câu 23. Chọn phát biểu sai:
Câu 24. Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint
Câu 25. Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14A
Câu 2BCâu 15C
Câu 3CCâu 16D
Câu 4ACâu 17A
Câu 5ACâu 18C
Câu 6ACâu 19A
Câu 7ACâu 20C
Câu 8BCâu 21B
Câu 9BCâu 22C
Câu 10ACâu 23D
Câu 11ACâu 24A
Câu 12CCâu 25B
Câu 13B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X