Trắc nghiệm bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài 4: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn nắm vững các kiến thức bài Từ tượng hình, từ tượng thanh qua đó học tốt môn Văn 8.

Câu 1. Ý nào dưới đây nêu chính xác nhất khái niệm về từ tượng thanh?
Câu 2. Ý nào dưới đây nêu chính xác nhất khái niệm về từ tượng hình?
Câu 3. Khi nói: "Từ tượng hình, tượng thanh có giá trị biểu cảm cao" có nghĩa là:
Câu 4. Theo em, từ tượng thanh, từ tượng hình thường thuộc từ loại nào?
Câu 5. Theo em, từ tượng thanh trong các ngôn ngữ khác nhau là:
Câu 6. Các từ tượng hình và tượng thanh thường được dùng trong các kiểu bài văn nào?

Đọc đoạn văn sau:

Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long song sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên.

(Lão Hạc)

Câu 7. Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?
Câu 8. Từ nào dưới đây không phải là từ tượng hình?

Đọc đoạn văn sau:

Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, này lên.

(Lão Hạc, Nam Cao)

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?
Câu 10. Trong các nhóm từ sau, nhóm nào đã được sắp xếp hợp lí
Câu 11. Từ “lẻo khoẻo” trong câu “Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu” có nghĩa là gì?

đáp án Trắc nghiệm bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7A
Câu 2ACâu 8B
Câu 3CCâu 9C
Câu 4BCâu 10C
Câu 5CCâu 11A
Câu 6B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X